НАЧАЛО » българия

Тясната зала и обществено напрежение провали обсъждането на проекта за Национален парк „Българско Черноморие” и във Варна

От особено значение е държавата най-после да направи план за поетапно изкупуване на земите от собствениците по Черноморието, предлагат еколозите

fb
3E news
fb
20-06-2014 10:55:00
fb

Тясната зала и общественото напрежение провали вчера общественото обсъждане на проекта за национален парк „Българско Черноморие” и във Варна. Това се случи след като на 17-ти обсъждането беше провалено от активисти на собственици на Национална асоциация „Българско Черноморие”.

 „Залата беше безкрайно тясна и практически никой не желаеше да слуша”, коментира Петко Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие”. Нямаше място за всички, които искаха да вземат участие в обсъждането. Кметове от региона поискаха общественото обсъждане да бъде направено във всички общини по Черноморието, не само във Варна, Добрич и Бургас. Екологичните организации настояват също за по-голям обществен дебат също и в други големи градове на страната.

Днес предстои обществено обсъждане и в Добрич, което най-вероятно също ще бъде отменено. Според Цветков предложението трябва да се върне за преразглеждане и трябвало да се подложи на по-широко обществено обсъждане преди да бъде изготвен, а затова е изгубена почти година. Той заподозря, че това е направено умишлено, за да се бламира решението на Народното събрание от 2013 година, което задължи Министерството на околната среда и водите да подготви предложение за създаване на национален парк „Българско Черноморие”.

Освен това в самото предложение има съществени пропуски – разминаващи се карти и данни за защитени видове и липсващи емблематични природни местообитания като Карадере, Шабленската тузла и дюните. Акваторията на Черно море също не е включена в проекта. Включени са само части от езера като примера с езерото Вая или пък липсват. От друга страна обаче влизат териториите от двата природни парка по Черноморието – „Златни пясъци” и „Странджа”, които имат по друга степен на защита. Режимите в Природните паркове позволяват в тях да има общински и частни земи, което в националния парк е недопустимо, там трябва да бъде само държавна собственост. Затова не  и в тази част текствоете трябва да се прецизират- дали говорим за съществуване на паралелни природни паркове с националния или ще бъдат подготвени промени в Закона за защитените територии. Освен това парадоксално е, че министерството не върши възложените му по закон правомощия да обяви защитените зони от Натура 2000 по Черноморието и да определи режимите в тях. Вместо това предлага недотам качествено предложение за национален парк. Нормално е в тази ситуация всички заинтересовани страни да възстанат срещу него, коментира Цветков.

Най-важното е да стане ясно какво се случва с частните имоти и по какъв начин ще бъдат защитени собствениците. Ние ще дадем предложения в близките дни за промяна на проекта. Според нас от особено значение е държавата най-после да направи план за поетапно изкупуване на земите от собствениците по Черноморието и да влезе в ролята си на собственик в управлението на бъдещ национален парк, коментира още екологът. От друга страна всички сделки със заменени земи трябва да бъдат разтрогнати и по обратен път да се върнат на държавата. Не сме против предложението за парк, но то трябва да бдъе качествено, знаете екологичните организации бяхме първите, които предложихме създаването на парк „Българско Черноморие”, допълни Цветков.

Варна
обществено обсъждане
Национален парк "Българско Черноморие"
скандал
отмяна
Натура 2000
защитени територии
По статията работи: