НАЧАЛО » българия

Търговията със земеделски стоки е достигнала 584 млн. долара за шестте месеца на 2013 г.

fb
3E news
fb
22-01-2014 12:31:00
fb

Търговията със земеделски стоки бележи ръст от 65% за първото полугодие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Така по предварителни данни, през първото полугодие на 2013 г. салдото в търговията с аграрни стоки е достигнала до 584,4 млн. долара, става ясно от годишния доклад за състоянието на земеделието, приет днес от Министерски съвет. В Аграрен доклад `2013 е направен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2012 г. и са представени прогнозни данни за 2013 г. През 2012 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство”, нараства с 3,5% до 4,2 млрд.лева по текущи цени. Според последните експресни оценки на НСИ през първите три тримесечия на 2013 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл, бележи ръст от 3,6%, 6,2% и 3,4% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Стойността на продукцията от отрасъл „Селско стопанство” за 2012 г. е за 8,87 млрд. лв. - с 2,4% над нивото от предходната година. Ръст има при растениевъдството, а намаление при животновъдството. През 2012 г. износът на селскостопански стоки се свива със 7,7% на годишна база, а вносът – с 3,8 на сто. В резултат търговското салдо в аграрната търговия на страната намалява с 16% спрямо 2011 г., но остава съществено над нивата от предходните години, като надхвърля 1,2 млрд. долара.

По схемите за директни плащания за кампания '2012 (без мерки 211, 212, 213 и 214 от Програмата за развитие на селските райони) са оторизирани средства за над 1,1 млрд. лева от европейските земеделски фондове и от националния бюджет. От тях около 906 млн. лева са по схемата за единно плащане на площ, 135,1 млн. лева – по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за животновъдството, и 72,7 млн. лева – национални доплащания за тютюн.

По Програмата за развитие на селските райони през 2012 г. са изплатени 926,5 млн. лева. Така от 2008 до 2012 г. са усвоени 45% от ПРСР или 2,86 млрд. лв. В подкрепа на земеделските производители в страната през 2012 г. са предоставени 110,4 млн. лева държавни помощи, в т. ч. близо 44,9 млн. лева – изплатени от ДФ „Земеделие”, и 65,6 млн. лева – чрез преотстъпване на корпоративен данък във връзка с инвестиции в земеделските стопанства.

Един от основните приоритети в дейността на Министерство на земеделието и храните през 2014 г. ще бъде изготвянето на необходимата нормативна рамка и успешното стартиране на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020 г. Предвижда се също така приоритетно стимулиране на изоставащи в развитието си сектори като „Зеленчукопроизводство”, „Трайни насаждения” и „Животновъдство”, с цел постепенно преодоляване на структурния дисбаланс в селскостопанския отрасъл.

земеделие
търговия
стоки
По статията работи:

Георги Велев