НАЧАЛО » българия

Три възможности за дерогация съдържа информацията, предоставена от операторите на централите от „Марица Изток“

fb
3E news
fb
06-07-2018 02:30:00
fb

В предоставената от операторите на централите в комплекса „Марица Изток“ информация се съдържат три възможности за предоставяне на дерогация. Това обясни в отговор на депутатски въпрос относно решението на Европейската комисия за големите горивни инсталации министърът на околната среда и водите Нено Димов. Припомняме, че централите ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово", ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 2" и държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" подадоха през пролетта до Изпълнителната агенция към МОСВ искане за дерогация, след анализ.

Такава процедура се извършва за първи път в България, а в Европа почти няма опит в това отношение.

Операторите в централите "Марица-изток" биха могли да получат дерогация от нивата на емисии на вредни вещества в околната среда, включени в заключенията за най-добри налични техники по всички възможни критерии, каза министър Димов.

Министърът поясни, че искането за дерогация се обосновава с анализ за разходите и ползите, потвърждаващ, че прилагането на решението за най-добри налични техники е свързано с непропорционално високи разходи спрямо ползите за околната среда поради една от трите възможности: географското положение на централата, характеристиките на околната среда в района или техническата характеристика на инсталацията. Независимо от анализа съгласно нормативната уредба в разрешителните следва да се поставят такива емисионни ограничения, които не водят до значително замърсяване на околната среда, а осигуряват висока степен на опазване, допълни министърът.

Към настоящия момент процедурата по преразглеждане на комплексните разрешителни за централите от "Марица-изток" са на етапа преглед и оценка на внесена документация. В резултат от извършения преглед при необходимост Изпълнителната агенция към екоминистерството (ИАОС) ще изиска допълнителна информация от операторите, след внасянето на която ще започне окончателното гледане на въпроса, допълни министърът. Той обясни, че за да се получи дерогация е необходимо да е наличен един от трите изискуеми критерии.

Централите в Маришкия басейн осигуряват почти 40 на сто от необходимата електроенергия в България.

 

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово
ТЕЦ Контур Глобал ТЕЦ Марица Изток 3
МОСВ
дерогация за големите горивни инсталации
европейски регламент за най-добри налични техники
По статията работи:

Маринела Арабаджиева