НАЧАЛО » българия

ТЕЦ "Варна" работи само със специфични въглища, които не се продават на борсата ARA

fb
3E news
fb
01-04-2014 07:36:00
fb

В отговор на разпространена днес в публичното пространство информация бихме искали да направим следните уточнения. ТЕЦ „Варна“ е проектирана да работи на специфични антрацитни въглища. Те притежават определени характеристики – ниско съдържание на летливи вещества на суха пепелна маса, високи температури на шлакоотделяне, и други параметри, които са с определящо значение за нормалното и безопасно протичане на технологичния процес. Такива въглища не се търгуват на северно-европейската борса ARA (Амстердам, Ротердам, Антверпен) и по тази причина сравняването на различни типове въглища само по цени е некоректно. Некоректно е да се прави съпоставка и между цени от различни години. ТЕЦ „Варна“ ЕАД винаги е провеждала търговете за закупуване на въглища прозрачно и съобразно законовите изисквания. За да не допуснем спекулации, на последните търгове за въглища присъства и представител на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Като компания, изпълняваща своите ангажименти към обществото, ТЕЦ „Варна“ оптимизира процесите и се стреми да направи производството максимално ефективно. Оптимизирането на персонала в централата във Варна през годините е част от тези процеси, а не се дължи на лошо управление. Компанията се стреми да намери вътрешни резерви, да оптимизира всички странични съпътстващи дейности, да подобри организацията на работа и не на последно място да се съобрази с намаляването на броя на работещи блокове вследствие на временното извеждане от експлоатация на част от оборудването.

Ние много добре разбираме загрижеността и притесненията на нашите работници за съдбата на ТЕЦ „Варна“. Като мениджъри през годините сме направили всичко необходимо, за да защитим нашата инвестиция и да намерим начини за удължаване на живота на централата. Проведохме търг за избор на изпълнител на екологизацията на ТЕЦ „Варна“. В момента водим технически преговори с кандидат - изпълнителя на обществената поръчка. Направени са всички разчети и анализи и е осигурено необходимото финансиране.

Запознали сме с всички свои действия, както Министерство на икономиката и енергетиката, ДКЕВР, ЕСО, НЕК, така и всички заинтересовани участници, включително и профсъюзите. В момента се водят преговори за намиране на подходяща регулаторна рамка, която да позволи на ЧЕЗ да реализира инвестицията. Веднага щом се намери приемлив за всички участници вариант, ние ще пристъпим към реализация на проекта.

През годините ТЕЦ „Варна“ редовно е доказала ключовата си функция за поддържане на баланса в електроенергийната система в страната. Значението на топлоелектрическата централа е изключително важно в ситуации на енергийна криза. Централата изигра решаваща роля за стабилността на енергийната система при спирането на доставките на руски газ през януари 2009 г., при удължения ремонт на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" през есента на 2010 г., както и по време на стачните действия на миньорите от "Мини Марица-изток" през януари 2012 г.

ТЕЦ "Варна"
въглища
По статията работи:

Георги Велев