НАЧАЛО » българия

Технологичният консултант DNV GL ще сертифицира сигурността на "Южен поток"

Контрол на независиматата институция през всички фази на проекта обещават от дружеството за изграждане на газопровода

fb
3E news
fb
07-02-2014 02:07:00
fb

 
    
„Саут стрийм транспорт“ Б.В. (Южен поток транспорт) сключи договор с DNV GL за независима сертификация на морския газопровод „Южен поток“. DNV GL ще инспектира проектирането, производството, строителството и въвеждането в експлоатация на газопровода, за да бъде издаден Сертификат за съответствие, който удостоверява, че газопроводът отговаря на стандарта DNV-OS-F101.

DNV-OS-F101 е водещ международен стандарт за морски газопроводи. Той гарантира, че проектирането, строителството и предексплоатационната подготовка се извършват с надлежно зачитане на сигурността и опазването на околната среда. Самата DNV GL пък е най-голямата в света сертифицираща общност в областта на корабните и морските дейности, водещ технологичен консултант на нефтената и газовата индустрии и водеща експертна организация за електроенергийната индустрия по цялата верига, включвайки възобновяеми източници и енергийна ефективност.  Тя е позиционирана сред първите три световно утвърдени сертифициращи органи. Организацията притежава богат опит, тъй като е изработила редица водещи стандарти за газопроводи и енергийна инфраструктура и е сертифицирала най-важните морски газопроводи в цял свят

Морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от 4 паралелни подводни тръбопровода, всеки от които ще бъде изграден от около 75 хиляди стоманени тръби с диаметър 32 инча (813 мм). Всяка тръба е с дължина 12 метра и дебелина на стената 39 мм. Допълнителна линейна затваряща арматура с дебелина 74 мм ще бъде инсталирана на равни отстояния в дълбоководната част за допълнителна устойчивост.

DNV GL ще се включи във всички етапи от реализацията на проекта – от проектирането и строителството до пълното завършване на газопровода. Компанията вече издаде през 2013 г. Удостоверение за съответствие за първоначалния технически проект (FEED) на морския газопровод „Южен поток“. Компанията ще инспектира предварително и работния проект на газопроводната система, за да потвърди преди започване на строителството спазването на правилата за почтеност и на стандартите за безопасност.

За да гарантират спазването на изискваните стандарти за морски газопроводи, инспектори от DNV GL ще упражняват непрекъснат надзор по време на производството на тръбните компоненти за газопровода. Сертифициращата фирма участваше и в тестовете по процедурата за избор на производители (MPQT), които всички желаещи производители на тръби трябваше да изпълнят, за да бъдат допуснати като потенциални доставчици.

DNV GL ще извършва също така и мониторинг на морското строителство от борда на тръбополагащите плавателни съдове и ще инспектира и удостоверява предексплоатационния процес, който се извършва преди газопроводът да бъде въведен в експлоатация.

Устойчивото партньорство с DNV на всички етапи от проекта гарантира, че морският газопровод „Южен поток“ се изгражда в съответствие с одобрените проекти и спецификаци и това е доказателство за неговата надеждност и сигурност.

DNV GL
Сигурност
Южен поток
сертифициране
международни стандарти
По статията работи:

Галина Александрова