НАЧАЛО » българия

Теменужка Петкова: Мерките в енергетиката вече дават резултат, състоянието на НЕК се подобрява

Започват консултации с експертите от Световната банка за избор на модел за либерализация на електроенергийния пазар

fb
3E news
fb
07-12-2015 06:35:00
fb

Енергетиката е секторът, в който през последната една година бяха осъществени най-много реформи. Целта беше да насочим усилията си към свиване на дефицита в българската енергетика, да намалим загубите, да стбилизираме финансово сектора. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова при откриване на форума „Година на реформа в енергетиката. Каква е посоката?“, организирана от 3eNews, econ.bg, novinite.com, inews.ng в сътрудничество с Института за енергиен мениджмънт и Българския енергиен форум. Що се отнася до посоката, министърът посочи, че тя е важна, защото определя стъпките, които трябва да бъдат предприети за постигане на определените цели.

“Посоката е важна, защото определя реформите и стъпките, които трябва да предприемем, за да постигнем целите, които сме набелязали“, аргументира се министърът. Петкова припомни, че основен приорите на правителството е финансовото стабилизиране на сектора, сигурност на доставките на природен газ чрез диверсификация на източниците и на маршрутите за доставка и развитие на местния добив, либерализация на енергийния пазар в България и едновременно осигуряване на защита на българските потребители.

„Това са все фактори, важни за пазарното развитие на българската енергетика. Това са основните приоритети. Стъпките, които трябва да бъдат извървяни за постигането им са свързани на първо място с реформите, а енергийният сектор през последната 1 година е секторът, в който бяха извършени много сериозни реформи “, каза Петкова. Министъът припомни, че през изминалата една година бяха осъществени две промени в Закона за енергетиката. Целта на първата бе свиване на дефицита в енергетиката и в частност в НЕК, а на втората – осъществяване на независимост на КЕВР или по-точно отделянето на регулатора от изпълнителната власт.

Предприетите мерки вече дават резултат, стана ясно още от думите на Петкова. „Налице е тенденция на подобряване на финансовото състояние на НЕК и дружествата в сектора“, обяви министърът.

„Анализите показват, че състоянието на НЕК, което е един от проблемите в сектора бележи положителна тенденция. Загубата на НЕК към 30 септември 2015 г. е 218 милиона лева в сравнените с 324 милиона през 2014 г., съобщи тя. Енергийният министър посочи това и като резултат от решението, което Комисията за енергийно регулиране (КЕВР) прие на 1 август т.г. „Дефицитът на НЕК към момента е 3,7 милиарда лева. 2,3 милиарда лева от тях са в резултат от невъзстановените разходи от инвестиционни проекти като АЕЦ „Белене“ и „Цанков камък“, а 1,4 милиарда лева е тарифният дефицит, натрупан с годините в НЕК“, отчете енергийният министър. Сред успешните стъпки, които се очаква да дадат своя положителен резултат е и създаването на Фонд „Сигурност на енергийната система“.

„Създаването на фонд „Сигурност на енергийната система“ на практика даде възможност НЕК да бъде дофинансирана от приходите от вноските на всички производители на енергия“, припомни министърът. Подобряването на финансовото състояние на НЕК показва, че мерките, които са били взети от българското правителство и КЕВР започват да дават своите положителни резултати.

През октомври 2015 г. НЕК излиза на плюс 14,7 млн. лева, като тенденцията не отчита приходите от новосъздадения фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който има постъпления от продажбата на въглеродни квоти и 5-процентни вноски от производителите и вносители на ток за вътрешния пазар, потвърди и председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

Той посочи финансовите резултати на НЕК през последните месеци, които се променят в резултат на предприети законодателни промени и новото ценово решение на КЕВР, което е в сила от началото на август т.г. В последния месец на старото ценово решение – юли т.г., НЕК е имала текущ дефицит от 64,5 млн. лева, за август той намалява до 29 млн. лева, през септември - до 22,5 млн. лева, а през октомври излиза "на плюс" 14,7 млн. лева, заяви председателят на регулатора.

По отношение на двете американски ТЕЦ в комплекса "Марица Изток", с техните дългосрочни договори за изкупуване на енергия, Иванов каза, че се надява до края на февруари 2016 г. категорично да се реализира подписаното с тях споразумение за изплащане на задълженията на НЕК и намаляване на цената за разполагаемост, която държавната компания им плаща. В ценовия модел беше отчетено, че това ще доведе до икономия за НЕК от 97 млн. лева на годишна база, заради намаляване на цената за разполагаемост на двете централи, отбеляза Иванов.

Ценовото решение на КЕВР позволява, ако това се случи, да има компенсация по начин, който да не наруши ценовия модел, добави той. Председателят на КЕВР каза още, че износът на ток през последните две години бележи възход, като единствено в последните два месеца постепенно се стабилизира. За добавката "задължение към обществото" той коментира, че с решението на регулатора тя е справедливо разпределена върху всички крайни потребители.

 

БНЕБ
Световна банка
либерализация на електроенергийния пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева