НАЧАЛО » българия

Такса "задължение към обществото" на път да взриви бизнеса

fb
3E news
fb
16-06-2015 10:43:00
fb

 

Такса задължение към обществото в цените на електроенергията за индустрията този път може да предизвика сериозни проблеми. Особено след като се оказва, че увеличението на цените на тока за бизнеса ще е над 10%.

Това става ясно след публикуването на проекта за Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ. Вчера Министерство на енергетиката публикува документът за обществено обсъждане. Според прессъобщението на ведомството, „Проектът на Наредба е изработен съгласно насоките за помощта за околната среда и енергетиката за периода 2014 – 2020 г. на ЕК“, като се твърди, че е проучен опитът на Румъния, Германия и Австрия.

Припомняме, че съставляващата за ВЕИ в такса задължение към обществото е около 50 на сто.Самата такса през миналия регулаторен период бе 18.93 лв. За Мвтч, но с промените в цените на електроенергията от новия регулаторен период се предвижда тя да се увеличи на 41.20 лв.за Мвтч.

Първоначалните обещания бяха, че цената на електроенергията за големите индустриални предприятия с годишно потребление от над 10ГВтч ще се увеличи с 1-2%, а за средните предприятия се изчисляваше увеличение от 8-9%.

 

Администрация и пак администрация

Наредбата обаче дава други параметри. Да се получи обещаната отстъпка от 85% от цената на ВЕИ се оказва постъпка равна на геройство. Критериите, на които трябва да отговарят предприятията са изключително тежки. Освен това предприятията ще трябва да преминат и през тежки административни процедури, изискващи кандидатстване за отстъпка, доказване на потреблението, получаване на удостоверение за период от една година и т.т. За това колко тежка е тази административна процедура говори чл. 6 на Наредбата. Според него например „министърът на енергетиката или оправомощено от него лице в срок до три седмици от постъпване на заявлението (от съответно предприятие) извършва проверка за редовността му и приложенията към него и може да изисква допълнителна информация и документи, както и да проверява заявените обстоятелства“. Трябва да подчертаем, че само тази административна процедура е в състояние да откаже бизнеса да кандидатства за отстъпка от 85%.

Според условията се изисква „предприятието да не е в затруднено положение“, съгласно насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение, да няма данъчни задължения. Не това са проблемите обаче.

 

Не 10, а 30 ГВТч годишно потребление

Проблемите започват от точка 4 на чл. 3, според която предприятието трябва да има потребление на електрическа енергия над 30 Гвтч, в ценовия период от 1 година, е записано в документа. (Първоначално се говореше за 10ГВтч).

Скандален е и чл. 4, който определя отстъпката от 85% от компонентата за разпределение на разходите за изкупуване на електроенергия от ВЕИ. Всички 4 точки дават право да се твърди, че практически работодателските организации са прави и отстъпката в таксата задължение към обществото няма да е 1-2%, а между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни производства.

В приложение 1 към Наредбата което определя кой предприятия ще могат да се възползват също има безумия. Едно от тях например посочва – преработка на ядрено гориво, дейност, която не се осъществява в България.

Документът, публикуван на интернет страницата на Министерство на енергетиката този път ядоса бизнеса и с право.Късно вечерта на 15 юни трите работодателски организации – БСК, АИКБ и КРИБ призоваха за среща с премиера Борисов именно по повод увеличението на цените на електроенергията от 1 юли. Предстои драматично обществено обсъждане и може би, въпреки обещанията, че отлагане на цените на тока няма да има, това все пак ще се случи

 

ВЕИ
такса задължение към обществото
КЕВР
Министерство на енергетиката
отстъпка от цената на електроенергията
По статията работи:

Маринела Арабаджиева