НАЧАЛО » българия

С 8,81% нараства производството на електроенергия

Потреблението за деветмесечието бележи скок от 3.40 на сто

fb
3E news
fb
01-10-2015 12:54:00
fb

С 8.81% нараства производството на електроенергия за периода 1 януари 2015 г. - 27.09.2015 г. до 36 474 931 Мwh спрямо същия период на миналата година, когато са били произведени 33 521 815 Mwh, сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (EСО) за енергийния баланс. Вътрешното потребление съответно нараства с 3.40% - от 27 124 652 Mwh на 28 046 690 Mwh.

Според данните на ЕСО за периода януари-септември 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. износът бележи увеличение с 31.75% - от 6 397 Mwh на 8 428 241 Mwh.

Нарастване на делът на участие се забелязва при всички централи от системата, като най-ниско е това на базовите централи – 3.03% (от 28 173 145 Mwh на 29 025 740 Mwh). Делът на ВЕИ в преносната мрежа се увеличава с 11.43%, а в разпределителната -с 16.01%, като най-голямо е участието на вятърните централи.

С цели 54.50 на сто е увеличението на ВЕЦ – от 3 330 305 Mwh на 5 145 422 Mwh.

Тъй като в момента 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ е в ремонт, централата работи на пълна мощност само с 5-ти блок, производството от който осигурява около 21.60 – 21.70% от товара на електроенергийната система (според оперативните данни за генерация и товар на ЕЕС в реално време ). Най-голям е делът на товара на кондензационните централи – малко над 47.60 -47.70%. От участието на ВЕИ в товара на ЕЕС, най-голям е делът на вятърните централи – малко над 11%, следвани от производството от фотоволтаици – над 8% и ВЕЦ – почти 3%.

 

ЕСО
електроенергиен баланс
производство на ток
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева