НАЧАЛО » българия

С 67% са се увеличили енергийните фирми заради ВЕИ производствата

Земеделието ни има сериозен потенциал за растеж, смятат от БСК

fb
3E news
fb
13-01-2014 03:46:00
fb

С 11% се е увеличил броя на фирмите у нас в периода 2008-2012 г. Това съобщи изпълнителният председател на камарата Божидар Данев при срещата си Дорте Домланд, старши икономист на Световната банка, който е на посещение у нас. Според Данев фирмите у нас са нарастнали благодарение най-вече на микропредприятията, които са с 14%. Те обаче са за сметка на малките компании, които са намалели с 15 на сто, както и при средните, които са с 23 процента по-малко, допълват от БСК.

Най-много са се увеличили фирмите в енергетиката – те са с 67% повече спрямо 2008 г. Това се дължи най-вече на бума на бизнеса с възобновяеми енергийни източници, обясняват от камарата. Добра новина за българската икономика е, че на второ място по ръст на фирмите е селското стопанство. С 46% са се увеличили дружествата в земеделието, който е един от секторите с потенциал за растеж, наред с информационните технологии, електрониката и електротехниката, машиностроенето и туризма.

„Българският пазар е ориентиран към внос, въпреки че имаме изключително благоприятни природни условия за производство. 72% от храните на българския пазар са вносни. Например, внасяме картофи, а само преди години бяхме втори в света по износ на същия продукт“, заяви още Данев. Според него, сред причините за недостатъчното развитие на селското стопанство е затрудненото субсидиране и липсата на работна ръка.
Основни бариери у нас пред инвеститорите, в това число и създаване на работни места, са политическата неопределеност и неспокойствие, високата цена на кредитите, неустойчивата нормативна уредба, намесата на държавата на пазара, липсата на квалифицирана работна ръка, недостатъчно добрата логистична инфраструктура, както и съществуващите регионални и структурни дебаланси в икономиката.

Въпреки по-бързите темпове на нарастване на производителността на труда у нас спрямо средната за Европа, стойността на един отработен час у нас продължава да е 6.7 пъти по-ниска от тази в ЕС-27.

Ръстът на средната работна заплата у нас е 13.3% и продължава сериозно да изпреварва ръста на производителността на труда, който е едва 3.4%. Това е предпоставка за влошените показатели на пазара на труда, подчерта Божидар Данев. Друг фактор за намаляване броя на работните места и заетостта са високите енергийни разходи на фирмите.

С цел постигане на по-висок икономически растеж очакваме от правителството по-активни мерки за преодоляване на кризите в институционалните системи, каквито има в пенсионната, здравната, образователната  и съдебната. Нужна е реформа на трудовото и осигурителното законодателство, ревизия на регулаторните режими, оттегляне на държавата от пазара, засилване на контрола върху износа на добавена стойност и, най-вече – ускорено изграждане на електронно правителство, добави още Божидар Данев.

БСК започва и работа по ново изследване на ръста на производителността, като втори етап от проучването за застаряване на населението.

БСК
анализ
ВЕИ
енергетика
предприятия
земеделие
Божидар Данев
По статията работи:

Георги Велев