НАЧАЛО » българия

С 30 лв. се вдигат заплатите на младши учителите

Увеличението цели да повиши привлекателността на професията

fb
3E news
fb
16-07-2014 07:36:00
fb

С 30 лева се вдига стартовата учителска заплата от 1-и септември тази година. Така нопостъпилите педагози вече ще бъдат възнаграждавани с по 530 лева на месец.

На останалите преподаватели, включително на директорите и непедагогическия персонал заплатите ще се повишат с по 20 лева, съобщава БНР.

За тези цели се предоставят малко над 4 милиона лева от държавния бюджет. Мярката е свързана с политиката за връщане на доверието към българския учител и е опит да се повиши привлекателността на професията.

Наред с това се отпускат и 2.1 милиона лева за дейности по националните програми за развитие на средното образовние, поверени за изпълнение на общинските училища. Парите са за сметка на предвидените в Закона за държавния бюджет средства по бюджета на Министерството на образованието и науката.

С тях ще се извърши окончателно плащане по общински проекти/програми за 2013 г. по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа” и „Рационализация на мрежата от професионални училища” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“.

Ще се изплатят и обезщетения на персонала на общински училища и общежития по същата програма, ще се поемат половината разходи за интернет свързаност на общинските училища, ще се изплатят реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа свои колеги, по програмите „ИКТ в училище” и „На училище без отсъствия”.

Други близо 12.5 млн. лв. се превеждат по бюджетите на общини и на министерства, към които има училища. Средствата са за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал и са планирани по централния бюджет за тази година.

учителски заплати
стартова заплата
образование
учителска професия
По статията работи: