НАЧАЛО » българия

С 1.4 % нарасна промишленото производство през януари спрямо декември

Спрямо януари 2013-а година също има повишение с 2,3% след нулев растеж (0,0%) в края на миналата година.

fb
3E news
fb
10-03-2014 02:43:00
fb


Промишленото производство в България пречупва низходящата тенденция през януари. В първия месец на годината помишлеността произвежда с 1,4% повече в сравнение с декември 2013-а година, когато беше регистриран спад с 0,2%, показват данните на Националния статистически институт /НСИ/.

Спрямо януари 2013-а година също има повишение с 2,3% след нулев растеж (0,0%) в края на миналата година.

Ръст се отчита основно в отрасли с висока добавена стойност. През първия месец на годината увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,1% и в преработващата промишленост - с 1,6%, докато в същото време е отчетено намаление с 3,0% в добивната промишленост.

Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти нараства с 31.2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, с 27.8%, производството на превозни средства, без автомобили, с 13.9% на месечна база.

На годишна база ръст на промишленото производство през януари е отчетен в добивната промишленост - с 18,0%, и в преработващата промишленост - с 1,7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 1,5%, показват данните на НСИ.

Спрямо януари 2013 г. ръст от 48.5% има в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, с 15.1% при производството на лекарствени вещества и продукти и с 14.4% при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.

Добро повишение бележи и строителния сектор, като индексът на НСИ на продукцията в сектор „Строителство” се повиши през януари с 2,2% на месечна база (след повишение с 0,6% през декември 2013-а година) и отбеляза ръст от 3,6% на годишна база (спрямо януари 2013-а година) след понижение с 0,2% през декември.

промишлено производство
растеж
отрасли с висока добавена стойност
НСИ
По статията работи:

Галина Александрова