НАЧАЛО » българия

С три месеца се забавя строителството на газопровода до Румъния

fb
3E news
fb
08-01-2014 06:19:00
fb

Пускането на интерконетора между България и Румъния се отлага за пореден път. Обявената дата 1 януари 2014 г. за въвеждане в експлоатация на газовата връзка не бе спазена като все още има редица строителни дейности да се извършват, предаде БГНЕС. Проверка на място на работните площадки показа, че все още има струпани доста суровини и техника и вървят изпитания на изградената до момента част.

На българския бряг край град Мартен има обособени две работни площадки. Едната е на румънския партньор, чиято задача е да реализира прокарването на основния и спомагателните тръбопроводи под река Дунав, а другата е на българската страна, където се изгражда газовата станция. Ситуацията на място показва, че все още тръбите, полагани от румънците, не са присъединени към тръбите, излизащи от газовата станция. Предстои тепърва да се полагат спомагателните тръби, по които ще минават оптична връзка и комуникации.

Повече от 2 седмици румънската площадка не работи, но техниката и суровините са на място и се охраняват. Очаква се в края на тази седмица или най-късно в началото на следващата румънските партньори да се появят и да има повече яснота относно сроковете.

Промяната в първоначалните планове се налага поради извънредни и обективни затруднения, свързани с геоложките характеристики на участъка под река Дунав, където в момента се изпълнява подводната част на проекта. Скалите са забавили нормалните сондажни работи, тъй като са се оказали много устойчиви, съобщиха от "Булгартрансгаз".

При липса на допълнителни усложнения от геоложки, метеорологичен и технически характер, се очаква основният сондаж да бъде завършен през месец януари 2014 г. Непосредствено след това ще бъде изтеглен завареният тръбен участък от румънска към българска територия, който е напълно готов и са проведени успешни изпитания на плътност. По отношение на сухоземната участък на българска територия, още през месец август 2013 г. бе изградена линейната част и приемните изпитания са приключени успешно. Предстои приемане на обекта и въвеждане в експлоатация незабавно след приключване на работите по прехода под река Дунав. Допълнително забавяне е имало заради открития некропол с над 300 гроба.

Първата копка на междусистемната връзка Русе-Гюргево бе направена през август 2012 г., като първоначално крайният срок за пускане в експлоатация бе краят на месец май 2013 г. През есента зам.-министърът на енергетиката Иван Айолов отчете, че е заварено изоставане на интерконекторните връзки. При междусистемната газова връзка Румъния – България изоставането е било с около 6 месеца, но увери, че то ще бъде наваксано и интерконекторът ще бъде пуснат в експлоатация от 1 януари 2014 г. Това обаче все още не е факт.

Чрез газопровода между България и Румъния трябва да се осигури връзката на българската газопреносна система с общия газов пазар на ЕС. Отделно при кризи страната теоретично би могла да ползва газ от Румъния, която разполага със собствено производство на природен газ и няколко газохранилища.

За тази цел проектът предвижда възможност за реверсивно подаване на природен газ. Именно тази способност на газопровода се оказва проблемна, тъй като се налага изграждането на компресорна станция в Румъния. Тази станция обаче не е включена в проекта и те първа ще се водят преговори за изграждането. Изграждането на интерконетора е поверено на "Булгартрансгаз" и румънската "Трансгаз" и за него бяха отпуснати европейски средства.

газопровод
България
Румъния
Русе
Гюргево
По статията работи:

Георги Велев