НАЧАЛО » българия

Със 7.59% нараства производството на ток за януари-октомври 2015 г.

fb
3E news
fb
02-11-2015 01:02:00
fb

Производството на електроенергия за периода януари-октомври 2015 г. (данните са до 25 октомври) нараства със 7.59% - от 36 956 726 Mwh на 39 760 009 Mwh, сочи оперативната справка за енергийния баланс на страната на Електроенергийния системен оператор.

Потреблението на електроенергия за този период се увеличава с 3.52% - до 30 833 078 Mwh от 29 783 483 Mwh.

Износът на ток за януари-октомври 2015 г. спрямо същия период на миналата година бележи скок от цели 24.45% - до 8 926 931 Mwh от 7 173 243 Mwh година по-рано.

Делът на базовите централи в енергийния баланс се увеличава с 2.36%, а на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа нараства с 12.24% - до 1 020 041 Mwh от 908 836 Mwh през 2014 г.. Най-висок от възобновяемите източници е увеличението на дела вятърните централи – скок от 17%, следва биомасата – 16.24%. Участието на фотоволтаиците във ВЕИ в преносната мрежа се увеличава само с 3.07 %.

По-високо е увеличението на делът на ВЕИ в разпределителната мрежа – 13.79% - от 1 316 932 Mwh през януари-октомври 2014 г. до 1 498 543 Mwh за същия период на 2015 г.

От изнесените данни прави впечатление, че най-много е увеличението при биомасата, като участието й в разпределителната мрежа скача със 149.49% - от 33 326 Mwh през януари-октомври 2014 г. на 80 650 Mwh за същия период на настоящата година.

Съществено е и увеличението на дела на ВЕЦ в енергийния баланс на страната – с 47.69% - от 3 731 571 Mwh през десетте месеца на миналата година до 5 511 311 Mwh през същия период на тази година.

Данните за генерациите и товара на електроенергийната система сочат максимално използване на електроенергията от АЕЦ „Козлодуй“ - малко над 35% и на кондензационните централи – над 41%, следвани от фотоволтаиците, които заради слънчевото време работят с максимална мощност – над 11%.

 

ЕСО
електроенергийна система
производство на ток
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева