НАЧАЛО » българия

Създават борса за търговия на газ като дъщерно дружество на "Булгартрансгаз"

fb
3E news
fb
31-10-2018 05:04:00
fb

Възможността за създаване на борса за търговия на природен газ е обсъдена на заседанието на Съвета за енергийна сигурност в сряда. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти в парламента след заседанието.

Тази борса трябва да бъде обособена в отделна дъщерна компания, собственост на "Булгартрансгаз", за да може да бъде развита концепцията за газоразпределителен център. Според нея трябва да бъде изградена липсващата инфраструктура, която да даде възможност за доставка на природен газ от различни източници, и да бъде изградена борсата за търговия с природен газ, което ще е основна платформа за либерализация на пазара.

Попитана дали природният газ от втората тръба на "Турски поток" ще мине през България, министърът каза, че се надява "нещата да се развиват по благоприятен за всички нас начин". За нас е изключително важно България да запази своето място на газовата карта на Европа, заяви министър Петкова. Тя допълни, че всичко, което е свързано с желанието на страната по отношение на възможността за разширяване на газопреносната инфраструктура, ще продължава да е в рамките на европейското законодателство и изискванията на Третия либерализационен пакет.

В отговор на въпрос за обявения днес от "Газтрейд" пазарен тест за терминала за втечнен газ в Александруполис, министърът каза, че България подкрепя всеки проект, който е свързан с диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

Тя припомни, че се обсъжда възможността България да участва в този проект с дял от 25 на сто. Намерили сме такова решение да участва в тази компания дружество, което е в рамките на Българския енергиен холдинг. По всяка вероятност това ще е "Булгартрансгаз", допълни министърът. Тя аргументира участието на фирмата в подобен проект с това, че компанията като оператор и дружество с ангажимент да развива мрежата, ще е основен двигател на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България.

На заседанието на Съвета за енергийна сигурност е обсъдена и необходимостта от актуализация на енергийната стратегия в частта, свързана с природния газ, е била обсъдена

По думите на министъра актуализациията на енергийната стратегия се налага заради променената среда по отношение на инфраструктурните проекти, които се развиват около България - Южен газов коридор, Турски поток. "Желанието ни е да запазим стратегическото място на България в газовата карта на Европа, като изградим съответната инфраструктура, която е основна за реализацията и на концепцията за газоразпределителен център", коментира Теменужка Петкова.

борса за търговия на природен газ
Булгартрансгаз
газоразпределителен център
газов хъб "Балкан"
газопреносна инфраструктура
либерализация
Газтрейд
терминала за втечнен газ в Александруполис
пазарен тест
Съвета за енергийна сигурност
актуализация на енергийната стратегия
По статията работи:

Галина Александрова