НАЧАЛО » българия

Строим 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ след 2025 г.

fb
3E news
fb
12-08-2015 02:09:00
fb

Строителството на нов 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ може да започне едва след като бъдат одобрено удължаването на живота на 5 и 6 блок на централата. Това означава, че най-ранна дата за започване на изграждането може да се очаква след 2016 г. Възможно е също така кабинетът да преразгледа решението на предходното правителство на площадката, определена за 7-ми блок да не бъде строен реактор АР-1000, научи 3еNews. Има няколко варианта, коментираха различни източници. ЕК дори прогнозира необходимост от нова ядрена мощност в България след 2035 г.

Това означава, че през 2016-2017 г. ще се търсят нови възможности за изграждането на 7-ми блок, като се предполага, че правителството ще обяви нов търг. Споразумението с американската Westinghouse изтече в края на месец март и към настоящия момент няма сигнали или някакви опити за подновяване на преговорите.

Една от причините за отказа може да е ситуацията, в която изпадна японската компания Tоshiba, която е собственик и на американската компания Westinghouse. Припомняме, че преди около месец от компанията съобщиха за грешки в отчетността в миналото, в резултат на което бяха отписани над 100 млрд.долара. Компанията отпадна и от Nikkei преди седмица и в момента се подготвя ново разделяне на активите, като в Westinghouse, Toshiba ще запази само определени интереси.

В бъдещите планове за 7-ми блок се предвижда засега да бъдат подложени на обсъждане реактори от типа три вида блокове: АР 1000 с проектен ресурс – 60 г., ;AES 92 – проектен ресурс – 60 г. и AES 2006 също с проектен ресурс от 60 г. Това пък е записано в Стратегията за Отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Изборът ще бъде съобразен с възможностите за съхранение или за преработване на Отработеното ядрено гориво.

Възможните опции са следните: Гориво на лизинг – ОЯГ се връща на доставчика на гориво; Междинно съхранение – с възможни няколко варианта, като предпочетеният е за сухо съхранение, се казва в документа. Отбелязва се също така, че съществуващият в страната ни капацитет на разглежданите модели реактори може да осигури минимум 10 годишен период от време за съхранение на ОЯГ.

Кога ще има нужда от изграждането на нова ядрена мощност ще стане ясно през 2016 г., личи и от друг официален документ. Тогава изтича двегодишният период за обновяване на 10 годишния план за развитие на мрежата, който се подготвя от ЕСО. В него е заложена вероятността от нов блок на АЕЦ „Козлодуй“ след 2025 г.

В докладът на КЕВР от юли до ЕК се посочва „ Вариантът със 7-ми реактор на площадката на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде взет предвид при следващи обновявания на плана за развитие на електропреносната мрежа".

„Проектът с изграждане на 7-ми реактор на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ при най-оптимистичната прогноза се очаква да влезе в редовна експлоатация след 2025 година, поради дългите съгласувателни процедури, които тепърва предстоят. Това се подкрепя и от прогнозата на Европейската комисия до 2050 година, в която допълнителна ядрена мощност в България се предвижда едва след 2035 година“.

В документът се посочва, че през 2015-2016 година е предвидена реконструкция на генератори 9 и 10 в АЕЦ "Козлодуй", вследствие на която максималната работна активна мощност на всеки блок ще достигне 1100 MW.

„За периода 2015-2024 г. са планирани за изграждане общо 2212 MW нови мощности, от които 1489 MW ВЕИ. С ускореното навлизане на ВЕИ и липса на промишлен товар в страната, необходимостта от принудително ограничаване работната мощност на АЕЦ през определени периоди в годината ще се увеличава. Изграждане на нови блокове 9 и 10 в ТЕЦ „Марица изток 2“ не е заложено, поради отказ на КЕВР за издаване на лицензия“.

От анализ на доклада на регулатора, както и на редица други документи става ясно, че България ще се опитва да върви по пътя – развитие на Възобновяеми източници и АЕЦ, чрез постепенно елиминиране на въглищните централи и заместването им с природния газ.

 

 

АЕЦ
АЕЦ "Козлодуй"
7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй"
ядрена енергетика
ЕК
КЕВР
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева