Странни фирми блокират отново обществени поръчки за интерконектора до Гърция

Източник: БНТ

Под въпрос са плановете на правителството да направи първата копка на интерконектора България - Гърция до края на юни, когато приключва българското председателство на Съвета на ЕС. Причината е спирането на търговете по първите две от общо 5-те обществени поръчки, които трябва да подготвят реализацията на проекта, заради обжалването на проведените процедури пред Комисията за защита на конкуренцията, предаде mediapool.bg.

Първо беше атакувана поръчката поръчката за инженер-консултант на газовата връзка с Гърция на стойност 8.450 млн. евро без ДДС. Претенции предявиха винарната "Вини България" и имотната фирма "Некст Инвест" - и двете нямат никакво отношение към дейности, свързани с поректирането и изграждането на газова инфраструктура.

Жалбите бяха подадени в КЗК на 22 декември 2017г., в последния възможен ден, в който можеше да се оспори решението на „Ай Си Джи Би“ АД /ICGB/ за удължаване на срока за подаване на оферти, като беше поискана временна мярка „спиране на процедурата“. Съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП), процедурата беше автоматично временно спряна до влизане в сила на определение на КЗК, с което се отхвърля искането за временна мярка.

На 11 януари 2018г. председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да образува производство по жалбите, подадени от българските дружества „Вини България“ АД и „Некст Инвест“ ЕООД срещу обществената поръчка за избор на инженер-консултант.

Определението на председателя на КЗК не беше обжалвано пред Върховния административен съд в съответния срок и от „Ай Си Джи Би“  съобщиха, че че ще възобновят процедурата, като удължават срока за подаване на оферти  по поръчката за избор на инженер-консултант до 13 февруари 2018, а отварянето на офертите е насрочено за 14 февруари 2018 г.

На 23 януари обаче двете фирми отново са внесли жалби с претенции срещу разяснения на възложителя на поръчката – проектната „Ай Си Джи Би“ АД /ICGB/, която беше създадена в партньорство с гръцката страна за изграждането и експлоатацията на интерконектора. Във връзка с тяхната жалба е иницииран процес, съобщава Mediapool, позовавайки се на информация от КЗК.

Дни по-късно - на 31 януари, фирмата "Феникс Инженеринг Груп" ЕООД е депозирала жалба  срещу процедурата за доставка на тръби. И тази фирма е недоволна от разяснения по поръчката от страна на възложителя.

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ в началото на декември миналата година.  Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 000 (шестдесет милиона) евро без ДДС, като в обхвата й са включени производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на другата процедура за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство.

"Феникс Инженеринг Груп", както и в случая с предишната поръчка, няма общо с играждането на газова инфраструктура. Дейността й е свързана основно със строителство и ремонт на сгради, саниране, ВиК и други. По данни на Mediapool фирмата е изпълнявала поръчки за ремонт на читалище в борованското село Малорад, за ремонт на пътища в община Лъки, била е партньор на "Трейс" при ремонт на пътища в община Чепеларе и др. Фирмата е с регистриран капитал от 10 лв. и за 2016 г. отчита загуба от 71 хил. лв. от дейност.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „Ай Си Джи Би” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „Ай Си Джи Би” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод. разчита се по този газопровод да бъдат пренасяни и договорените 1 млрд. куб. м газ от Азербайджан.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 0 0
    1
    кирил
    Трябва да има санкции за фирмите ,които (установено) умишлено забавят процедурите,поне три пъти стойността на щетата,която са "допринесли" за България.Иначе спиране няма!
    Напиши отговор