НАЧАЛО » българия

Промените в Закона за енергетиката: Писането "на коляно" може да доведе до пазарни дефекти и проблеми за енергийните фирми

За това предупреждават експерти от бранша и припомнят случаи на внасяне на закона за нови поправки месец след гладсуването на промените

fb
3E news
fb
06-03-2018 08:44:00
fb

Обсъждане на тема „Предстоящите промени в Закона за енергетиката – стъпка към либерализация на елекроенергийния пазар в България“  започват от днес  народните представители.  Очакването е в рамките на по-широк дебат да се получи визията за следващата стъпка, свързана с либерализацията на пазара. Законодателните промени ще изискват чисто нов енергиен закон заяви председателят на енергийната комисия към парламента Делян Добрев в рамките на енергиен форум през 2017 г. По-късно обаче той счете за нужно да обяви, че ще се мине само с поправки на настоящия Закон за енергетиката.

Необходимостта от промени в енергийния закон бе отчетена през миналата година, когато започнаха да се случват разминавания в работата на свободния пазар.  Играчите започнаха да се оплакват от липса на достатъчно продукти и гъвкавост.  Работодателите, които също попадат в посочената по-горе категория, от своя страна  започнаха да се оплакват от завишени цени. По този повод възникна и необходимостта от пускане на допълнителни количества енергия на борсата, но това е недостатъчно. През март стартира и сегментът „пазар в рамките на деня“ на БНЕБ, но и това се оказа недостатъчно, според работодателските организации.

В същото време се оказа, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) няма достатъчно правомощия за разследване на пазара.  Това изкара на свой ред най-големият недостатък на закона – липсата н правилата  REMIT, въпреки уверенията на Българската независима енергийна борса, че ги прилага.  

Сега са на ход различни промени в Закона за енергетиката. Повече яснота по тях ще има по време на днешното заседание. За пореден път промените са основно по идеи на депутати, което според експерти не е особено добър ход. Така от една страна се избягва по-дълга съгласувателна процедура, но пък експертите от министерствата и другите ведомства остават встрани, а това може да доведе до пазарни дефекти и негативно въздействие.

Логично е обаче питането, което тревожи не само работеещите в бранша, но и потребители, икономисти и анализаторите на пазара: След поредното писане на законови поправки спешно, под натиск на заинтересована страна в процеса - работодателите, и буквално "на коляно" няма да доведе до нови проблеми - пропуски, противоречиви текстове, правни недомислици и дори абсурди. Вече сме били свидетели неведнъж на резултатите от подобно бързани и внасяне на току що промененя енергиен закон за корекции на недомислиците, гласувани месец преди това.

 

Какво се знае досега

Още през януари Министерство на енергетиката подготви предложения за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с цел разширяване на правомощията на КЕВР. По-точно става въпрос за въвеждане на действието на REMIT  или на пълно и точно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия ( Електрическата директива) и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (Газовата директива).

Както бе отбелязано при публикуването на страницата на енергийното министерство, промените в действащия към настоящия момент нормативен акт, с цел пълно и точно транспониране в националното законодателство на изискванията на Електрическата и Газовата директиви са свързани с пропуски, установени във връзка с процедура за нарушение № 2016/2079 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в изпълнение на поетия ангажимент в позиция на Република България в отговор на официално уведомително писмо № С (2016) 4519 на Европейската комисия (ЕК).

Освен това ЗЕ се допълва с текстове, с които се транспортират част от разпоредбите на евродиректива за (Директива 2014/94/ЕС) за разгръщане на инфраструктура за алтернативните горива. Това е свързано на практика с очакваното навлизане и на електромобили.
 Създава се необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) следва да упражнява контрол по отношение недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, поради което е необходимо в закона да се уредят пълно правомощията на комисията, в съответствие с Регламента.

Освен това се очаква в рамките на обсъждането да бъдат поставени на обсъждане оформените като законодателни промени искания на работодателските организации. Както е известно, те поискаха поправки в Закона за енергетиката, свързани с  дългосрочните договори с преференциални цени, с които ВЕИ и когенерации над 5 МВт ще бъдат задължени да продават енергията си на борсата, като ще им се доплащат премии, каквато е и европейската практика.

Очаква се да стане ясно как това ще се впише с препоръките, направени от Световната банка.

От не по-малко значение е въвеждането на изискването енергийните компании да купуват от борсата количествата енергия за покриване на технологичните разходи.

Излизането на ВЕИ и когенерациите от регулирания пазар на борсата ще се компенсира с намаление на количествата енергия за покриване на технологичните разходи, които ще се купуват по борсата, заявиха след срещата си с премиера през февруари работодателските организации.  
Очаква се също така да се изяснят предложенията по  т.нар. американски централи. От не по-малко значение е каква е новата държавна помощ на която разчитат енергоинтензивните сектори.

С Министерството на енергетиката ще се работи по нотификация на държавна помощ за енергоинтензивните сектори (по модела с ВЕИ) и за ефекта от комбинираното високоефективно производство, съобщиха те през февруари.

Досегашният модел по модела за ВЕИ осигури на енергоинтернзивните индустрии да получат компенсации от порядъка на 270 млн. лева. По неофициални данни сега става въпрос за нови над 200 млн. лв.

Очаква се в рамките на обсъждането да стане по-ясен моделът на свободния пазар от една страна и задаването на новата рамка на КЕВР.

Закон за енергетиката
КЕВР
REMIT
ВЕИ
свободен енергиен пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева