НАЧАЛО » българия

Стартира международната конференция Енергия, градове и отпадъци - нови екологични решения

fb
3E news
fb
04-04-2016 11:39:00
fb

 

Три паралелни изложения и конференции ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия),Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) ще се проведат от 5-ти до 7-ми април в Интер Експо Център, София.

Бизнесът и общините все повече се нуждаят от рентабилни и екологични решения. „Определено има интерес към пазара ни“ – споделят организаторите от Виа Експо „46 % от изложителите са от чужбина. Повечето от тях търсят български партньори и възнамеряват да развиват дългосрочна дейност.“ Посетителите на изложенията ще се запознаят с нови технологични решения и продукти. Определен интерес ще предизвикат: най-малкото в света безжично (WiFi) реле за управление на електрически уреди, софтуер за мениджмънт на улично осветление, иновация за рециклиране на пластмасови отпадъци и др.

На официалното откриване се очакват да присъстват Божидар Лукарски – министър на икономиката и Ивелина Василева – министър на околната среда и водите.

Изявата е под патронажа на тези две министерства и Столична община. С приветствено слово ще участват: Улрике Щрака - търговски съветник, Advantage Austria София; Траян Кебелеу - заместник-генерален секретар на Организация за Черноморско икономическо сътрудничество; Анне Лисе Рогнлидален - програмен мениджър на Иновация Норвегия, Норвежка програма "Иновации за зелена индустрия".

Австрия за 7-ма поредна година е стратегически партньор.

На изложенията нови за българския пазар решения и продукти ще представят фирми от 14 държави: Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Холандия и Швейцария.

ЕЕ и ВЕ: системи за производство на био-, соларна-, геотермална енергия, енергия от отпадъци; машини за пелети; когенерация; изолации; енергоспестяващи отоплителни уреди; електромобилност и IP зарядни станции; системи за автономно и резервно електроснабдяване и др.

Smart Cities: компоненти за пасивни къщи; системи за сградна автоматизация и за управление на електроенергия, газ и отопление; LED осветление; високотехнологични IT решения за обществен транспорт; информационна система за интелигентни градове; виртуална обсерватория за енергия и климат; разработване на програми и стратегии за общини и др.

Save the Planet: оборудване за третиране и рециклиране на био-, пластмасови, строителни, метални, хартиени отпадъци, електронна скрап; управление на опасни отпадъци; контейнери за компостиране и разделно събиране; автомобили за сметосъбиране – тип вариопреси и ротопреси, отличаващи се с ниски разходи за експлоатация и поддръжка; технология за очистване на димни газове и др.

Конференциите – 43 лектори от 10 държави

Водеща тема на ЕЕ и ВЕ ще бъде интеграцията на възобновяемата енергия в централизираните топлофикационни системи и ролята на изолационните материали за подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд. Делегатите ще се запознаят с възможностите за повишаване на енергийната ефективност на предприятията по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Акцент ще е и усвояването на потенциала на геотермалната енергия.

В рамките на Smart Cities сесията на Иновация Норвегия ще представи начините за прилагане на иновации в градовете, в малки и средни предприятия и какво предлага рамковата програма Хоризонт 2020. Националната ни политика в областта на ИТ, интелигентен транспорт, ресурсна ефективност на градовете, нови интернет приложения, екологичният аспект на архитектурата ще са сред другите дискутирани теми.

Интерес ще предизвика в конференцията Save the Planet сесията „Как да превърнем отпадъците в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и дървообработването в ресурс. В нея лекторите ще споделят успешно реализирани проекти: за производство на биогаз в пивоварни и ферми, на енергия от твърди битови отпадъци и от дървени стърготини.

Програми на конференциите: EE и ВЕ       Smart Cities     Save the Planet

 

Енергийна ефективност
ВЕИ
възобновяеми източници
По статията работи:

Маринела Арабаджиева