НАЧАЛО » българия

Стажантите ще работят на трудов договор

Младежите със средно и висше образование ще могат да стажуват от 6 до 12 месеца срещу заплащане, предвиждат промени в Кодекса на труда

fb
3E news
fb
06-02-2014 02:21:00
fb

Стажът вече ще се урежда с трудов договор, прие днес парламентът промени в Кодекса на труда на първо четене. Промените регламентират стажовете след завършено средно, висше и професионално образование за младежи до 29-годишна възраст без професионален опит по придобитата професия или специалност.

Със законопроекта договорът за стажуване става самостоятелен вид трудов договор. Такъв договор ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Продължителността на стажа и възнаграждението ще се договарят между страните по договора. В 14-дневен срок след края на стажа работодателят ще издава препоръка, с която младежът да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели. Друго изменение предвижда работодателите да отчитат пред Инспекцията по труда положеният извънреден труд веднъж годишно, а не както досега - всяко полугодие. Всеки младеж ще има наставник, който от своя страна ще получава възнаграждение.

Целта е да се стимулира придобиването на стаж от младежите, тъй като липсата на опит е най-голяма пре1ка при намирането на работа. А младежката безработица само за година се покачила от 28% на 29,4%.

Освен това и държавата ще спести средства от предвидените мерки по програма "Човешки ресурси" за намиране на стажове на младежите, за които държавата поема осигуровките и възнаграждението.

 

Депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесени от ГЕРБ. С измененията се предлагаше работодателите да могат да сключват договори за стажуване с младежи, които все още се обучават в средни или висши училища. Това поставя въпроса за регламентиране трудовата дейност на младежи на 14 и 15 години, което трябва да е съпроводено с по-сериозни ограничения и е предмет на Закона за професионалното образование, обясниха от БСП.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни в пленарната зала, че проектът на ГЕРБ отразява един по-ранен етап от работата на експерти от Министерството и социалните партньори. По думите му записаните като вносители от ГЕРБ нямат никакъв принос към текстовете. В законопроекта, предложен от ГЕРБ освен идеята за чиракуване и за учащите, който е неприемлив в този вид и липсата на регламентция какво ще е удостворението след завършване, как ще се уредят отношенията работодател-наставник са само част от причините той да не бъде приет.

Най-важната причина да не бъде подкрепен законопроектът на ГЕРБ е препоръката на Съвета на Европа, че стажантските договори трябва да обхващат тези, които вече са завършили средно и висше образование. Той добави, че стажантските договори на тези, които се обучават, са уредени в образователните програми на съответните висши училища. Парламентът не прие на първо четене и промените в Кодекса на труда, предложени от "Атака". С тях се целеше да се гарантира изплащането на пълния размер на трудовите възнаграждения и полагащите се обезщетения на работниците и служителите. Друго предложение на "Атака" предвиждаше работодателят и собственикът да носят споделена отговорност. Това няма как да се случи, защото голяма част от предприятията собствеността е уредена чрез търговския закон с отговорност до капитала на съответното дружество, коментира Адемов отхвърлянето и на това искане. Той подчерта, че предложенията имали много несъвършенства. 

 

промени
първо четене
Кодекс на труда
стажантски договор
трудов договор
Хасан Адемов
По статията работи: