НАЧАЛО » българия

Средно претеглената цена за базов товар на БНЕБ в сегмента „Пазар Ден напред“ за април намалява с 1%

fb
3E news
fb
16-05-2018 02:48:00
fb

По-добри показатели за месец април както по отношение на цените, така и по отношение на търгуваните обеми в рамките на търговията „Пазар Ден напред“ отчита Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това сочат данните от месечния отчет на енергийната борса за месец април спрямо месец март. Увеличава се и броят на търговските участници, което е положителен, след като месец по-рано бе отчетен спад по тези показатели. В рамките на отчета вече могат да се видят и данните за април в сегмента „Пазар в рамките на деня“, както и при търговията по двустранни договори, която досега оставаше някак „невидима“.

Средно претеглената цена  за месец април на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в рамките на „Пазар Ден напред“ за месец април намалява с 1 % или с 0,34 лв. до 58,07 лв. за MWh (58,41 лв.за MWh през март).

Повишение от 3% или с 1,71 лв. до 55,56 лв. за MWh  има при средната цена за базов товар.

При средната цена за пиков товар се отчита спад(минус) от 6 % или с 3,88 лв. до 58,62 лв. за MWh през април. За сравнение през месец март тя е била в размер на 62,50 лв. за MWh.

Скок от 16 % , или със 7,33 лв. до 52,59 лв.  за MWh е регистриран при средната цена за извън пиков товар. За месец април тя е съответно 45,17 лв. за MWh.

Най-високата цена регистрирана през април е била 119,27 лв. за MWh, което е спад със значителните (минус) 44 процента, или минус 93,82 лв. , сочат още данните. За сравнение през март, регистрираната най-висока цена е била 213,09 лв. за MWh.

Според данните, най-ниската регистрирана цена за април е 2,15 лв. за MWh. Месец по-рано тя е била още по-ниска – 0,65 лв. за MWh.

Общо търгуваният обем на БНЕБ в сегмента „Пазар Ден напред“ расте през април с 23 % или с 88 678 MWh до 475 580 MWh. За сравнение през март търгуваното количество е било от порядъка на 386 902 MWh.

До 261 026 MWh нараства търгуваният пиков обем през април, или с 18 %. Това е с 39 293 MWh повече от пиковите количества изтъргувани месец по-рано. С 21 % или с 36 891 MWh до 214 554 MWh нараства и изтъргуваният извънпиков обем.
Със значителните 27 процента до 15 853 MWh в рамките на „Пазар Ден напред“ нараства среднодневният търгуван обем. Това е увеличение от 3 372 MWh, сочат още данните.

Също със 27 % ръст до 661 MWh се увеличава и средночасовият търгуван обем.

Пазарните участници през април се увеличават с два до 60.

В сегмента „Пазар в рамките на деня“ , който стартира неотдавна БНЕБ отчита средно претеглена цена от 67,77 лв. за MWh. Тъй като това е първи месец на отчет в случая липсва база за сравнение. Прави впечатление обаче нарастващото изтъргувано количество.

Общо търгуваният базов обем е от порядъка на 1 875,80 MWh. Средно дневният търгуван обем е 98,73 MWh, а средният часов – 4,11 MWh.

Търгуваният пиков обем е 1 410,50 MWh, а извънпиковият – 465,30 MWh.

Регистрираните пазарни участници са 22, от които активни – 13, сочат още данните на БНЕБ.

В сегмента „Централизиран пазар за двустранни договори“ има също раздвижване. Общо доставените количества в този сегмент през април намаляват (минус) с 20,59 % до 925 680 MWh. За сравнение през март те са били значително по-високи – 1 165 653 MWh.
Общо изтъргуваните количества за април нарастват с невероятните 187,65 % - до 430 200 MWh (140 170 MWh през март).

Затова пък при цената има леко подобрение по отношение на доставната цена – ръст от 0,30 % до 72,70 лв. за MWh от 72,49 лв. за MWh през месец март.

Средно претеглената цена при изтъргуваните количества нараства с 15,04 % или с 9,44 лв. за MWh – до 72,16 лв. за MWh , спрямо 62,72 лв. за MWh през месец март.

БНЕБ
пазар в рамките на деня
пазар ден напред
Централизиран пазар за двустранни договори
По статията работи:

Маринела Арабаджиева