НАЧАЛО » българия

Средата за бизнес се влошава

fb
3E news
fb
30-12-2014 03:31:00
fb

Влошаване на бизнес климата през декември, показват резултатите от оповестеното днес проучване на Националния статистически институт (НСИ). Работодателите обявяват, че нямат намерение през следващите три месеца да наемат нов персонал. Увеличение на цените при услугите и търговията на дребно не се очаква.

Основният проблем пред бизнеса остава несигурната икономическа среда, както и липсата на обезпеченост с поръчки. Въпреки че в промишлеността и услугите работодателите изразяват оптимизъм за следващите месеци, те са категорични, че няма да наемат нов персонал. Предприемачите от строителния бранш и при търговията на дребно коментират, че намалява търсенето в секторите им, като прогнозират, че тенденцията ще се запази и в началото на следващата година.

Същевременно от статистиката отчитат, че цените на производителите в промишлеността намаляват през ноември спрямо месец по-рано, но се увеличават минимално на годишна база. Прави впечатление, че при производството на електро- и топлоенергия се регистрира увеличение, което съвпада и с прогнозите за предстоящо увеличение на цената на тока.

Общият показател на бизнес климата в България се понижи през декември с 1,1 пункта след плахо повишение с 0,5 пункта през ноември с оглед солидно влошаване на бизнес климата в строителството и в търговията на дребно на фона на подем в промишления сектор, показва проучването на НСИ, цитирано от БНР.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повишава с 2,4 пункта (след спад с 1,9 пункта през ноември) поради леко подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите на предприемачите относно производствената активност през следващите три месеца са по-благоприятни, което обаче не е съпроводено с намерение за допълнително наемане на персонал. Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 58,4% и от 28.1% от предприемачите, показва последното проучване на НСИ.

                             

                                                                                        Графика на индекса за бизнес климата в България

 

СнимкаПрез декември рязко понижение с 8,2 пункта (след повишение с 2,0 пункта през ноември) бележи показателят "бизнес климат в строителството", главно поради по-песимистични оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Според тях има известно влошаване както на настоящата строителна активност, така и на очакванията им за състоянието на бизнеса през следващите три месеца.

Солиден спад регистрира и активността в търговията на дребно, като съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава в края на годината с 4,6 пункта (спед ръст с цели 7,5 пункта през ноември), дължащо се на по-умерените ценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

През декември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се повишава с 2,4 пункта (след спад с 2,8 пункта през ноември) поради по-благоприятни оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. В същото време се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да бъде съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Новото влошаване на стопанската конюнктура в България през декември (след слабото й подобрение през ноември) сякаш е сигнал за подновяване на негативните икономически тенденции, стартирали от началото на лятото (от месец юни насам) и след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път от шест години насам.

Бизнес климат
проучване на НСИ
нагласи на работодателите
По статията работи:

Галина Александрова