НАЧАЛО » българия

Спорните поправки в Закона за енергетиката бяха одобрени на първо четене

fb
3E news
fb
04-04-2014 12:34:00
fbКогато сметката за електрическа енергия е с над 50 процента по-висока от средната за период от шест месеца назад, клиентът ще има право да я оспори и да не я плати, докато не бъде разгледано възражението му.  Премахва се таксата за повторно включване на тока в случай на прекъсване на снабдяването заради неплатени сметки.

Депутатите одобриха тези текстове, като гласуваха днес на първо четене промени в Закона за енергетиката. Предложението за промени беше внесено от  депутати от Коалиция за България, като с поправките се дават повече права на потребителите и се гарантира равноправен достъп на всички крайни клиенти до електричество и природен газ.

Законопроектът регламентира, че няма да бъде възможно спиране на тока без уведомление, като се задължават снабдителите на електроенергия да използват спирането на подаването на такава като крайна мярка и да информират клиентите си най-рано три дни преди датата на спиране. Такова няма да може да се случва в дни, предхождащи празнични дни. Дава се възможност на хората да имат претенции и върху качеството на услугата, която получават, като срокът за претенции се покачва от 3 на 60 дни

При нарушаване на условията за качество и надеждност на електроснабдяването за период по-дълъг от 1/3 от един календарен месец, клиентът няма да дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец. Разпределителното предприятие ще дължи обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди.

Друга промяна предвижда ДКЕВР да има право да променя цената на тока веднъж на три месеца.

От електроразпределителните дружества остро възразиха срещу промените в закона.

Депутатите приеха на първо четене и втория законопроект за изменение на Закона за енергетиката, внесен от Явор Куюмджиев и Таско Ерменков от левицата. Промяната е свързана с изграждането на газопровода "Южен поток". Въвежда се дефиниция на морски газопровод и се уреждат вещно-правни проблеми, възникнали при изграждането на такива газопроводи.

Закон за енергетиката
гласувани промени в НС
По статията работи:

Галина Александрова