НАЧАЛО » българия

Мораториум върху подготвяните регулаторни и законови промени в енергетиката поиска гражданска инициатива

Прекратяването на договори с ВЕИ централи, предговаряне на контрактите с американските ТЕЦ-ове и отнемането на лицензите на крайните снабдители ще ни докара арбитражни дела за поне 12 млрд. лева

fb
3E news
fb
11-06-2014 03:25:00
fb

Случващото се в българския енергиен сектор през последните години и особено през изминалите няколко месеца е катастрофа, която ще доведе страната ни до намаляване на кредитния рейтинг, финансова и енергийна криза, засягащи всички отрасли на икономиката. Това е записано в отворено писмо на инициативата „Да спасим енергетиката на България“, адресирано до българските институции, държавници и общество.

„Зад намеренията да се „ребалансира“ българската енергетика се предприемат действия, които волно или неволно водят най-важния икономически сектор на страната до пълен крах. Непрофесионалните и необосновани решения на държавния енергиен регулатор все повече задълбочават хаоса в този важен сектор“, смятат още експертите на инициативата.

Според тях проекторешенията за цените в секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ на ДКЕВР са необмислен акт, залагащ нереалистични приходи в отрасъла и почиващ на хипотези за бъдещи възможности, а не на законовите и договорните реалности в страната.

"Евентуалното едностранно прекратяване на съществуващите договори с ТЕЦ „AES-3C Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3, с компаниите от ВЕИ сектора и намеренията за отнемане на лицензите на крайните снабдители ще доведат неминуемо до лавина от съдебни дела срещу българската държава на стойност не по-малка от 12 милиарда лева", изчисляват икономисти.

Тази сума, заедно с лихвите, ще бъде платена от българските граждани, които сега получават фалшиви обещания за „облекчаване“ на техните разходи за енергия. Решенията в енергетиката ощетяват всички. Разходите на обществото за тях са много по-големи от привидната подкрепа. Ето защо призоваваме за отговорно държавническо поведение от страна на българските институции.

Настояваме за незабавно изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия за българската енергетика и отстраняване на обвързаните в конфликт на интереси лица от ДКЕВР и от ръковоството на Българския енергиен холдинг. Призоваваме за налагане на мораториум върху всички подготвяни регулаторни и законодателни промени до постигане на консенсус за бъдещето на енергетиката в България.

Призоваваме за спешни преговори и постигане на политически консенсус за въвеждането на Енергиен борд под мониторинга на Европейската комисия, с участието на авторитетни международни организации, който да осигури баланс между интересите на всички страни и да гарантира стабилност и прозрачност в управлението на енергийния сектор.

Инициативата се обръща към всеки член на нашето общество, който независимо от своята позиция и отношение към енергетиката на страната ни, се чувства отговорен за бъдещето на България, е записано в писмото, разпространено днес от икономиста Красен Станчев.

Инициатива „Да спасим енергетиката на България“
мораториум
законодателни решения
ДКЕВР
регулации
финансови проблеми
криза
По статията работи:

Георги Велев