НАЧАЛО » българия

Спад от 2 до 7 % по всички показатели за януари 2018 г. отчита БНЕБ в сегмента "пазар ден напред"

fb
3E news
fb
08-02-2018 12:59:00
fb

Всички показатели на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "пазар ден напред" бележат спад от два до седем процента през януари 2018 г. , като включително намалява и броят на активните търговски участници. Това става ясно от публикуваният доклад на БНЕБ за първия месец на настоящата година.

Общо търгуваният обем на енергийната борса за януари 2018 г. на "пазар ден напред“ намалява (-) с 2 % до 421 262,40 MWh или с малко над хил. MWh по-малко, сочат данните. За сравнение, през декември 2017 г. търгуваното количество е били от порядъка на 430 274,90 MWh.

Среднодневният  търгуван обем е със същото процентно понижение (- 2 % ) – до 13 589,11 MWh на ден. Месец по-рано среднодневният търгуван обем на енергийната борса е 13 879,84 MWh.
Срената почасова мощност е от порядъка на 566,21 Mwh/h, като също спада (-) с 2 %.

Оборотът на борсата за януари 2018 г. бележи понижение (- ) от 7 процента – до 32 095 млн. лв. , при 34 545 млн.лв. през декември 2017 г.

Според данните, средната претеглена цена също е с отрицателна динамика през януари тази година, като при това достига до минус 5 %  ( - 5 %), или 76,19 лв. за MWh. За сравнение, през послдния месец на предходната година този показател е бил от порядъка на 80,29 лв. за MWh, като тогава също  е отчетен спад (-) от 6 % от ноември (85,70 лв./MWh).
Средно аритметичната цена намалява с 3 % до 72,92 лв. за MWh.

Най-високата цена, регистрирана на БНЕБ през първия месец на т.г. Е била 213,24 лв. за MWh, а най-ниската – 18,25 лв. за MWh.

От регистрираните 56 търговски участника, активни на пазара са 42. В по-ранни периоди те достигаха до 45.

БНЕБ
пазар ден напред
оборот на БНЕБ
търгувани обеми на БНЕБ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева