НАЧАЛО » българия

Спадът при износа на ток продължава и вече достига 15.26 %

fb
3E news
fb
11-10-2017 01:39:00
fb

Докато производството и потреблението на ток продължават положителната си тенденция, спадът при износа на ток се увеличава през последните месеци. Това става ясно от отчетните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Производството на ток се увеличава с 2.50 % от 1 януари до 8 октомври 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. Ако през миналата година производството е било в обем от 33 633 326 MWh, то за посоченото време през тази година нараства до 34 472 829 MWh.

При потреблението на електроенергия положителната тенденция се запазва за пореден отчетен период, става ясно от оперативните данни на ЕСО. За сравнение за времето от първи януари тази година до първите осем дни на октомври потреблението е от порядъка на 30 164 335 MWh при 28 548 903 MWh през отчетния период на 2016 г.

Продължава да се влошава ситуацията с износа на електроенергия. Само преди няколко месеца бе отчетено подобрение, въпреки че износът на ток оставаше с намаление от порядъка на 10 %. Така, според данните на ЕСО, спадът вече достига до 15.26 %  -  4 308 494 MWh при 5 084 423 MWh. Експертите засега посочват две причини за отрицателните данни при експорта на електроенергия – цените на регионалните пазари и таксата от 5%, за която се настоява все по-често да бъде премахната.

Участието на базовите централи, въпреки че продължава да е с положителни показатели, продължава да отстъпва пред това на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Ръстът е в процентно съотношение, не като количество. За сравнявания период от първи януари до осми октомври делът на базовите централи расте с 6.17 % - до 29 304 198 MWh при 27 601 973 MWh за 2016 г.

Дела на ВЕИ съответно расте до (плюс) 13.60 % или 1 023 391 MWh, докато през времето до осми октомври 2016 г. обемът е бил от порядъка на 900 899 MWh. В частност това се дължи на нарастването на производството на електроенергия от вятър – 12.72%. Делът на слънчевите централи и 2.28%, а на тези от биомаса – 64.08 %.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е доста по-скромно, но и тук положителната тенденция се запазва – плюс 4.13 %. И тук основният дял се пада на мощностите от вятър – 12.86%, докато тези от слънце са отрицателни – минус 0.72%, а при биомасата ръстът е 5.08%.

Спадът при водноелектрическите централи (ВЕЦ) и за настоящият отчетен период от началото на годината до първите осем дни на октомври продължава да е значителен – минус 28.31 % - до 2 645 926 MWh при 3 690 593 MWh за миналата година.

ЕСО
ток
износ на ток
Производство на електроенергия
потребление на ток
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева