НАЧАЛО » българия

След период на леко подобрение ЕСО отчита значителен спад на износа на еленергия - до минус 15.57 %

fb
3E news
fb
14-06-2017 10:43:00
fb

Показателите за производството и потреблението на ток продължават да са положителни. Делът на базовите централи и възобновяемите енргийни източници (ВЕИ) също запазват тенденциите си към повишение, но за сметка на това износът на електроенергия намалява. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (EСО) за периода от 1 януари до 11 юни 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година.

 Производството на електроенергия от 1 януари до 11 юни 2017 г. нараства с 4.98% в сравнение със същия период на 2016 г. Ако за времето от 11 юни 2016 г. производството на ток е било в обем от 19 487 048 MWh, то сега нараства до 20 457 052 MWh, става ясно от данните на ЕСО.

Потреблението също нараства – от 17 357 600 MWh за сравнявания период на 2016 г. до 18 659 083 MWh през настоящата година. Това е ръст от 7.50%.

За сметка на тези положителни данни, износът на електроенергия отбелязва увеличение на спада. Припомняме, че през предходните отчетни периоди данните сочеха за подобрение при спада (в диапазона около 10%). Сега обаче спадът се увеличава – до (-) минус 15.57 %. За сравнение, ако износът през първите пет месеца и единадесет дни на миналата година е бил в обем от 2 129 448 MWh, то сега е едва 1 797 969 MWh. Тоест спадът при износа за много кратък период скача с почти пет процента.

Участието на базовите централи продължава да е на доста високо ниво, като ръстът се запазва както и при предходните отчетни периоди до (+) 10.48%.

Така например, ако от 1 до 11 юни 2016 г. участието на базовите централи е било от порядъка на 15 794 399 MWh, то за същото време на 2017 г. то скача до нивото от 17 450 100 MWh.

Както и преди това се дължи в частност на плановият ремонт на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“. През следващите периоди обаче участието на базовите централи няма да е толкова високо, тъй като преди дни 5 блок на атомната централа бе включен в енергийната система на страната.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа, в сравнение с времето от началото на годината до 11 юни се увеличава до (+) 6.96%, като за пръв път са положителни данните от вятърните електроцентрали (+ 1.27%), фотоволтаичните (+ 1.23%) и от биомаса - (+ 68.35%). Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, според данните за първите 5 месеца и 11 дни се увеличава до 569 356 MWh, при 532 297 MWh година по-рано.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства (+) с 2.17%, но тук фотоволтаиците са на ниво 0.00 %, вятърните електроцентрали - плюс 2.83%, а дела на биомасата нараства с (+) 13.67%.

Отдавна не е учудващ спадът в участиетона водноелектрическите централи. Дела към понижение продължава да е изключително висок и през посочения по-горе сравнителен период и остава на нивото от (-) минус 31.37%.

 

 

 

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева