НАЧАЛО » българия

София е домакин на петата среща на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC

fb
3E news
fb
29-06-2018 08:17:00
fb

Петата среща на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC ще се проведе днес в София. Домакин на форума ще бъде министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Очаква се в него да участва заместник-председателят на Европейската комисия за Енергийния съюз Марош Шефчович, еврокомисарят за климат и енергетика Мигел Ариас Канете, вицепремиерът Томислав Дончев, енергийни министри от региона и други.

Участниците в събитието ще дискутират актуалното състояние и постигнатия напредък по приоритетните газови проекти в региона, регионалното сътрудничество в областта на електроенергията, ВЕИ и енергийната ефективност и други. В рамките на форума ще бъдат подписани редица документи: решения на националните регулатори за освобождаване на организатора на проекта IGB от правилата за достъп, споразумение за сътрудничество с Трансадриатическия газопровод, меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг и Европейската инвестиционна банка във връзка с изграждането на IGB и други.

Припомняме, че инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа стартира през февруари 2015 г. в София. Целта на групата на високо равнище е задълбочаване на регионалното сътрудничество в газовия сектор, гарантирайки сигурност и устойчивост на доставките и конкурентоспособност на енергийната политика на ЕС. На срещата в Букурещ през миналата година инициативата бе допълнена със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната ефективност и развитието на възобновяема енергия.

 

Инициатива за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC)
ВЕИ
Енергийна ефективност
IGB
По статията работи:

Маринела Арабаджиева