НАЧАЛО » българия

КЕВР ще решава за нов борд на ЕСО, поради изтичане на мандата на сегашния състав

fb
3E news
fb
25-01-2018 08:35:00
fb

Информацията, разпространена неофициално  на 24 януари, за причините за смяна на борда на директорите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), се оказа спекулативна.  Според официално съобщение на ЕСО от 25 януари, става въпрос за процедура, свързана с изтеклият мандат на Управителния съвет.

"Във връзка с изтеклия мандат на Управителния съвет на ЕСО ЕАД в състав: Иван Йотов, Андрей Живков и Милко Милков, Надзорният съвет на дружество е взел решение да бъдат освободени и избира за нови членове Антон Славов, Ангелин Цачев и Пламен Йорданов. Решението е внесено в КЕВР.

Регулаторът трябва да излезе със становище по така предложения нов състав на УС. Решението ще влезе в сила след вписването му в Търговския регистър. По време на първото редовно заседание на новоизбрания УС на Електроенергийния системен оператор членовете му ще изберат Изпълнителен член и Председател измежду тях.", се казва в официалното съобщение на ЕСО

В рамките на следващите три седмици Комисията за енергийно и водно регулиране ще приема и други предложения, оспорване на внесените от надзора предложения и мнения.  Енергийният регулатор е задължен да вземе предвид всички внесен предложения и аргументи,  да ги подложи на обсъждане заедно с предложението на надзора и едва след това ще излезе със становище за нов състав на Управителния съвет. На първото заседание на новия управителен съвет ще бъде избран и изпълнителен директор на дружеството.

 

ЕСО
Електроенергиен системен оператор
борд на директорите
КЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева