НАЧАЛО » българия

След седем години ще ходим на училище през компютъра и смартфона

Правителството дава 15 млн. лева за създаване на оптична инфраструктура между образователните учреждения, създаване на е-платформа за обучение и wi-fi мрежи в университетите

fb
3E news
fb
02-07-2014 01:46:00
fb

Правителството започва изграждането на единна високоскоростна оптична инфраструктура, в която да бъдат свързани всички регионални инспекторати по образование, висшите училища и научните центрове. Това ще бъде направено като първи етап от Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката. Документът бе одобрен днес и неговият хоризонт е до 2020 г.

При изграждането на оптичната свързаност на първия етап се очаква да се започне използването на съвсем нов род интегрирани услуги, свързани с комуникация, обмен на документи в реално време и безхартиен документооборот, достъп до внушителни по обем бази данни, мултимедийни файлове, е записано в стратегията. Планирано е в поне 50 на сто от всички училища и в научните институти да бъде осигурена безжична мрежа. Въвеждането на този етап на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието ще даде възможност за електронно обучение и интегриране на сегашните електронни помагала и бъдещи електронни учебници.

Основната цел на стратегията е да се осигури равен и гъвкав достъп до образование и научна информация по всяко време и от всяко място – от стационарен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон. В документа за първи път се създават условия за изграждане на единна информационна и технологична среда, обслужваща училищното, висшето образование и науката. Националната електронна платформа ще предоставя обучение с електронни учебници и помагала. Новите технологии в преподаването ще направят уроците по-интересни и атрактивни, ще мотивират ученици и учители. Очаква се така да се намали броя на отпадащите от образователната система, по-високи постижения в усвояването на учебното съдържание, придобиване на нови полезни умения – презентационни умения, работа в екип и др.

В средносрочен план стратегията предвижда да има оптична високоскоростна свързаност на образователните институции, позволяваща работа с мултимедийни помагала в реално време, осъществяване на съвместни открити онлайн уроци и др. Тогава се очаква да има и отваряне на образователната и научна среда към мобилни устройства и начало на успешни практики в мобилното обучение (m-learning). Планира се и въвеждането на цифрова платформа за видеообучение, телеконференции и развойна дейност, която ще позволи дистанционни връзки с научните и образователни институции в други държави и ще насърчи съвместната дейност по научни проекти. Ще бъдат осигурени и електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразователни предмети.

Дългосрочният етап до 2020 г. предвижда създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение (u-learning), преминаване към електронни учебници по всички предмети, виртуални класни стаи и лаборатории, национална система за онлайн изпити и външно оценяване.
От допълнително осигурените в бюджета за 2014 г. 100 млн. лв. за образование, 15 млн. лв. се предоставят за ИКТ инфраструктура, платформа за е-обучение, безжични мрежи в училищата, електронни уроци и др.

е-обучение
Правителство
стратегия
информационни и комуникационни технологии
По статията работи:

Георги Велев