НАЧАЛО » българия

Скок от 9.36% на производството на електроенергия

fb
3E news
fb
02-09-2015 03:46:00
fb

Производството на електроенергия за периода 1 януари - 30 август 2015 г., спрямо същия период на миналата година се увеличава с 9.36% (от 30 273 543 Mwh на 33 107 626 Mwh), сочи оперативната справка за енергийния баланс на Електроенергийният системен оператор.

Потреблението на електроенергия, според данните съответно нараства с 3.34%. Ако за януари-август 2014 г. потреблението е било 24 583 075 Mwh, то за същия период на тази година то се увеличава до 25 404 689 Mwh. Увеличение има и при износа на електроенергия, кой нараства най-съществено – с 35.37% (от 5 690 468 Mwh до 7 702 937 Mwh), сочат данните на ЕСО.

Всички данни от оперативната справка за енергийния баланс, публикувани от ЕСО са с положителна динамика, като прави впечатление същественото увеличение на дела на ВЕИ в преносната мрежа – с 15.17%, а в разпределителната – със 17.80% Докато делът на биомасата в преносната мрежа обаче нараства едва с 10.52% (от 52 916 Mwh на 58 484 Mwh), то в разпределителната мрежа увеличението е от 174.67% - от 22 911 Mwh на 62 929 Mwh.

От оперативните данни за генерацията и товара на електроенергийната система пък прави впечатление, че от известно време АЕЦ не работи на пълна мощност (2000 МW), а варира от 1696 – до близо 1800 МW или около 30%. За сметка на това обаче кондензационните централи (основно трите ТЕЦ-а в Маришкия басейн) са сериозно натоварени. Така например техният дял в товара на системата през последните дни варира от 47 до 49% - около 2799 MW. Делът на фотоволтаичните централи – вариращ от 500 до 620 MW в товара на системата е около 11%. Товарът на системата в първите дни на септември надвишава 4800 MW във времето след 17 часа.

Публикуваните данни на ЕСО не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.

 

 

ЕСО
Производство на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева