НАЧАЛО » българия

Скок от 66.03 % при износа на ток към 4 февруари отчита ЕСО

fb
3E news
fb
07-02-2018 11:18:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия към 4 февруари запазват отрицателната си тенденция. Затова път износът на електроенергия расте с 66. 03 %, въпреки че като количество остава доста под познатите нива отпреди години. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс за периода 1 януари – 4 февруари 2018 г.,, спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия за периода 1 януари - 4 февруари на настоящата година е в обем от 4 671 883 MWh, или с 11,56 % по-малко (минус) в сравнение със същия период на 2017 г.  За сравнение през посочения период на 2017 г. произведеното количество е възлизало на 5 282 376 MWh.

Потреблението на електроенергия за тези тридесет и пет дни от началото на тази година намалява (минус) с цели 13,24 процента до 4 485 547 MWh, при 5 170 146 MWh за сравнявания период на 2017 г.

В същото време износът на електроенергия расте с изумителните 66,03 % до 186 336 MWh. За сравнение през първите 35 дни на януари 2017 г. износът е съставлявал 112 230 MWh, но това е все още преди вдигане на забраната за износ на електроенергия, вследствие на продължителния период от минусови температури и трудността на енергийната система да се справи със ситуацията. Данните през следващите периоди на практика могат да дадат и по-ясна визия.

Участието на базовите централи за първите тридесет и пет дни на настоящата година запазва отрицателната си тенденция, отчетена и при по-ранните периоди. Така например дела на базовите централи се изчислява на 4 095 945 MWh, при 4 674 352 MWh за сравнявания период на предходната година, което е спад (минус) от 12,37 %.

Интересни са и данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа. Докато дела на ВЕИ в преносната мрежа отбелязва ръст, то дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е със спад. Въпреки това като количество, участието на ВЕИ в разпределителната мрежа превишава това в преносната.

За периода от 1 януари до 4 февруари 2018 г. дела на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 119 543 MWh. За сравнение през сравнявания период на миналата година той е бил от порядъка на 115 731 MWh, което е ръст (плюс) от 3,29 %. това се дължи основно на високия дял на фотоволтаичните централи, при които се отчита повишение (плюс) от 45,94 %. Делът на вятърните централи спада (минус) с 2,19%, а на биомаса – (минус ) с 5,81 %.
Както вече бе посочено дела на ВЕИ в разпределителната мрежа намалява (минус) с 3,96 % до 136 818 MWh. За сравнение, през първите тридесет и пет дни на 2017 г. този дял е бил в обем от 142 466 MWh. В частност тази отрицателна динамика се дължи основно на срива на производството на електроенергия от вятърни централи – минус 23,61 %. Значителното повишение на участието на фотоволтаиците (+ 33,24 %) и биомасата (+9,67 %) не с ав състояние да компенсират този спад.

Делът на ВЕИ в производството на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава отрицателен и през периода от първи януари до четвърти февруари тази година. Макар че процентният спад вече не е двуцифрен, а едва минус 8,65 %, то като количество производството остава слабо. Така от началото на тази година до 4.02 участието на ВЕЦ е в обем от 319 577 MWh в сравнение с 349 827 MWh година по-рано.

ЕСО
потребление на електроенергия
проиводство на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева