НАЧАЛО » българия

Износът на ток леко нараства, но остава много по-малък от 2016-та

С 38.28% е по-малко експортът на електроенергия през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година

fb
3E news
fb
21-03-2017 11:02:00
fb

Износът на ток за времето от 1 януари до 19 март 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. се подобрява, въпреки че остава с 38.28% по-малко от същия период на миналата година. За посочения период на 2016 г. износът е бил в обем от 1 107 314 MWh, като за сравнявания през 2017 г. намалява до 683 435 MWh, сочат оперативните данни за енергийния баланс на страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Както и при предходните периоди отчитани от ЕСО, данните за производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 19 март 2017 г. бележи увеличение от 4.65% - до 11 175 650 MWh в сравнение с 10 679 433 MWh за тези месеци през 2016 г.

Увеличението при потреблението е с цели 9.61% - от 9 572 119 MWh за 1.01. - 19.03. 2016 г.до 10 492 215 MWh през 1.01 – 19.03. 2017 г.

Участието на базовите централи също остава положително – плюс 8.98%.

Макар и слабо, но вече е с положително число и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - плюс 0.98%. Подобрение се отчита при участието на вятърните централи, макар отрицателната стойност да се запазва – минус 3.79%. Спадът при фотоволтаиците за сравнявания период е значителен – минус 8.26%, а при биомасата както и преди данните са за нарастване със 72.34%.

Припомняме, че за посочения период страната за пръв път от години отчете продължителен период с отрицателни температурни показатели, а износът на електроенергия бе спрян за почти месец и отражението на тези фактори ще продължава да се отразява и в данните не само за настоящия, но и за бъдещите сравнявани периоди с миналата година.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа все още е отрицателно – минус 0.88%. Както и при преносната мрежа, подобрение в показателите се отчита при участието на вятърните централи, които в случай отбелязват и нарастване до положителните 2.20% . За сравнение през времето от 1.01 – 19.03 2016 г. участието на вятърните централи в разпределителната мрежа е било в обем от 192 626 MWh, докато за същия период на настоящата година то нараства до 196 871 MWh.

В същото време спадът при фотоволтаичните централи е много голям – минус 10.58% - или от 150 068 MWh за периода от първи януари до 19 март 2016 г. до 134 197 MWh през 2017 г. Участието на биомасата се запазва на почти същото ниво както и при по-ранните отчитани периоди – плюс 31.31%

За пореден сравнителен период остава отрицателно участието на Водноелектрическите централи и дори се увеличава – до минус 30.73%. За сравнение, ако през периода 1.01 – 19.03 2016 г. производството от ВЕЦ е било в обем от 1 017 105 MWh, то за сравнявания период на 2017 г. то намалява до 704 539 MWh, сочат още данните на ЕСО.

 

ЕСО
ВЕИ
производство на ток
Износ на електроенергия
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева