НАЧАЛО » българия

Румънски граждани с въпроси по проекта за хранилището за радиоактивни отпадъци

Проектът за изграждане на хранилището бе подложен на обществено обсъждане с жители на румънския гр. Крайова

fb
3E news
fb
12-06-2016 10:43:00
fb

Загриженост за безопасността на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) изразиха румънски граждани по време на общественото обсъждане на проекта за хранилището. В дискусията се включиха близо 120 жители на Крайова, представители на румънски и на български неправителствени организации.

На въпросите за безопасността на хранилището отговаряха експертите на Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО) и независими специалисти, съобщиха от пресслужбата на предприятието. В допълнение участниците в срещата ще получат и писмени отговори на въпросите си от страна на Предприятието. Всички мнения, коментари и предложения, получени от румънска страна, ще бъдат разгледани от ДП РАО при реализацията на проекта за НХРАО. Дискусията по проекта продължи близо 8 часа.

В България обществените обсъждания на инвестиционното предложение се проведоха през 2015 година и обхванаха 11 населени места – община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина.

Проектът за Национално хранилище за радиоактивни отпадъци е обект с национално значение. Той е включен в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерски съвет на 5 януари 2011 г. Документът е и задължение на правителството пред Европейската комисия. С изграждането на НХРАО България ще се нареди сред страните, които експлоатират хранилища за ниско- и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци и ще изпълни показателите на Международната агенция за атомна енергия за устойчиво управление на този тип отпадъци.

Проектът на ДП РАО за Национално хранилище се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез МФ „Козлодуй“.

Общественото обсъждане бе организирано по покана на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния (МОСВГ) и съгласувано с българското Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което официално представляваше страната ни. Публичната дискусия премина при повишен обществен интерес.

Инвестиционното предложение на предприятието беше представено от Ира Стефанова, ръководител на проекта. Резултатите от екологичната оценка на проекта за бъдещо хранилище бяха изложени от Стела Иванова и експерти от екипа, изготвили Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС). 

Домакини на дискусията бяха Лиа Олгуца Василеску – кмет на община Крайова, Габриела Осичану – началник на Службата за оценка на въздействието към румънското МОСВГ, Елена Симион – директор на дирекция „Национални референтни лаборатории“ в рамките на Националната агенция за защита на околната среда и Моника Матееску – изпълнителен директор на Агенцията за защита на околната среда – окръг Долж.

НХРАО
ДП РАО
радиоактивни отпадъци
По статията работи:

Маринела Арабаджиева