НАЧАЛО » българия

Реформа на ДДС системата в ЕС - опростяване и пресичане на измамите

fb
3E news
fb
03-10-2018 03:46:00
fb

Европейският парламент подкрепи в сряда по-голямата част от предложената от Европейската комисия реформа на системата на ДДС, съобщи пресофисът на ЕП. Евродепутатите предложиха и някои корекции, сред които е да се определи максимална ставка на ДДС.

Гласувани са два законодателни акта. Единият има за цел да улесни търговията в рамките на единния пазар, особено за малките и средни предприятия, и да намали измамите с ДДС. Вторият се отнася до създаването на по-ясна система от ставки на ДДС. Двата законодателни акта са част от широкообхватния пакет от мерки, които се предлагат, за да се реформира системата на ДДС и да се подобри яснотата при трансгранични плащания.

Според проучвания страните от ЕС губят всяка година до 50 милиарда евро от трансгранични измами с данък добавена стойност.

Чрез двете гласувания евродепутатите подкрепиха посоката на реформите, предложени от Комисията, като същевременно предложиха да се установи максимална ставка на ДДС от 25%, механизми за разрешаване на спорове, система за автоматично уведомяване за промени в правилата за ДДС в различните държави членки и информационен портал, който да дава точна информация за ставките на ДДС в ЕС.

Предложените подобрения на предложенията на Комисията ще бъдат предадени на Съвета на ЕС, който ще има задачата да приеме законодателството.

Европейски парламент
система за облагане с ДДС
реформа
Европейска комисия
По статията работи:

Галина Александрова