НАЧАЛО » българия

Рекорден спад на производството и потреблението на ток за първите 7 дни на януари отчита ЕСО

fb
3E news
fb
09-01-2018 02:25:00
fb

В края на 2017 г., спрямо 2016 г. производството и потреблението на ток бяха положителни Потреблението на ток надхвърляше производството с над два процента, а данните за останалите показатели също отбелязваха положителна тенденция. Не такава е ситуацията  през първите 7 дни на януари 2018 г., спрямо същия период на предходната година. Сега всички показатели, с изключение на дела на фотоволтаици и биомаса са отрицателни. Високото ниво на отрицателните тенденции са направо стряскащи. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1 – 7 януари 2018 г. спрямо същия период на предходната година.

Редно е да припомним, че по това време през 2017 г. температурите в страната бяха за продължителен период от време изключително ниски, а страната ни спря износа на електроенергия за достатъчно продължителен период.

Производството на електроенергия за първите 7 дни на месец януари 2018 г. е в обем от 880 448 MWh при 1 060 909 MWh за същите дни на миналата година. Спадът е ( - ) 17.01 %.

Потреблението на електроенергия намалява до 836 478 MWh от 965 561 MWh през 1-7 януари 2017 г. - до минус 13.37 %.

Сривът е най-значителен при износа на ток. Само за първите 7 дни на януари 2018 г. в сравнение с аналогичния период на 2017 г. понижението е цели (минус) 53.88 %. Сега износът възлиза едва на 43 970 MWh при 95 348 MWh спрямо първите седем дни на 2017 г.

Участието на базовите централи, което през 2017 г. в сравнение с 2016 г. бележеше устойчив ръст, за първите дни на настоящата година се срива ( -) със 17.08 % до 781 092 MWh. За сравнение за времето 1-7 януари 2017 г. то е било от порядъка на 941 978 MWh.

Спадът по отношение на дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа е също значителен. Така например, участието на ВЕИ в преносната мрежа за 1-7 януари 2018 г. се понижава (минус) с 41.47 % до едва 15 343 MWh при 26 216 MWh за аналогичния период на 2017 г. Най-голям е спадът при вятърните електроцентрали – минус 57.91 %, следван от биомасата – минус 36.54 на сто. Участието на фотоволтаиците в преносната мрежа обаче расте с цели (+) 43.64 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа спада (-) с 22.49 % до едва 23.916 MWh. За сравнение през времето 1-7 януари 2017 г. то е било в обем от 30 855 MWh. И тук най-голямо е  понижението при производството на вятърните централи – минус 58.01 %. Положителни стойности се отчитат при участието на фотоволтаичните централи – плюс 64.13 % и биомасата – плюс 12.19 %.

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е също отрицателно, въпреки че спадът е едва от (минус) 2.85 % до едва 60 097 MWh. За сравнение през първите 7 дни на миналата година е отчетено производство от 61 860 MWh, става ясно още от данните на ЕСО.

ЕСО
електроенергиен баланс
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева