НАЧАЛО » българия

Енергийна борса и равнопоставеност на НЕК с останалите играчи на пазара, предлага Иван Иванов

Ако на КЕВР му се даде възможност да бъде финансово независима чрез събираните глоби, такси и други приходи, това ще повиши капацитета на комисията, смята кандидатът за председател на КЕВР

fb
3E news
fb
31-03-2015 12:49:00
fb

Провеждане на реформа в  енергетиката и в самият регулатор. Това предложи кандидтът на Реформаторският блок за председател на КЕВР Иван Иванов в рамките на днешното изслушване от парламнтарната комисия по енергетика за избор на нови членове на регулатора.

Изслушват се и предложените от различните парламентарни групи кандидати за членове на КЕВР, сред които бившите председатели на ДКЕВР Боян
Боев, предложен от БДЦ, Светла Тодорова и Евгения Харитонова, предложени от ГЕРБ, както и Елена Маринова, Валентин Терзийски, Еленко Божков и други номинации от различни политически сили.

Промяна в структурата на регулатора обяви като една от точките в концепцията си Иванов. Предвид създаването на Европейски енергиен съюз трябва да се създаде нова дирекция за асоцииране с този нов европейски орган, обяви Иванов. Иванов посочи, че залага два етапа в концепцията си.

Според него регулаторът трябва да направи необходимото в сектора на елекронергетиката, за да спаси финансово НЕК, както и да създаде финансово устойчив и достатъчно диверсифициран пазар на електроенергия. В тази част, според концепцията на Иван Иванов, трябва да бъдат въведени три мерки – изкупуване на електроенергия, произведена по високоефективен начин, завършване на преговорите с „американските“ централи и натоварването им със 100% производство, като се осигури възможност за износ на ток за Турция. По думите на Иванов трябва да се ограничи също така изкупуването на електроенергия от ВЕИ чрез налагане на часови лимити, например 23.00 часа за вятърните централи.

На втори етап, по думите на Иван Иванов, трябва да се създаде диверсифициран пазар на електроенергия. На първо място трябва да се разработят правила за търговия на електроенергия, които да равнопоставят участниците на пазара на балансираща енергия,  защото правилата от 2014 г. изкривяват пазара, посочи кандидатът на Реформаторския блок. В този втори етап той вижда и мястото на енергийната борса и засилване на мерките за енеригйна ефективност.

Иван Иванов посочи, че с промените в Закона за енергетиката държавният регулатор вече е много по-независим и доказателство за това е днешната процедура. Чрез открития вот на всеки член на регулатора обществото вече ще може да знае дали интереса му е защитен,а всички решения и становища ще са публични, каза Иванов.

Той отбеляза, че ако на КЕВР му се даде възможност да бъде финансово независима чрез събираните глоби, такси и други приходи, това ще повиши капацитета на комисията. В момента всички събирани от регулатора такси отиват към държавния бюджет.

Да се надяваме, че още днес ще завършат преговорите с американските централи и ще бъде постепенно намалена цената на тези централи като се използват ясни механизми, каза още Иванов. Тези механизми, по думите му, са натоварване на централите на 100 процента, износ на произведената от тях енергия към Турция, както и използването им за балансиране.

За нови мощности от ВЕИ ще има преференциални цени само за инсталации от оборски тор и за малки покривни конструкции от слънце и вятър.

НЕК пък ще може да бъде частично компенсирана за високите цени на енергията от ВЕИ чрез приходите от продажбите на въглеродни
емисии, които за 2015 г. се очаква да са 120 млн. евро за 2015 г, каза още Иванов.

При либерализацията на енергийния пазар трябва да се проведат две основни мерки - да се създадат нови правила, които не поставят НЕК в привелигирована позиция спрямо останалите търговци, както и да се въведе енергийна борса, до която да достига цялото количество произведена енергия, а след това да се начислява добавката задължение "към обществото" за покриване на преференциалните цени за зелената енергия, енергията от когенерации и американските централи, смята Иванов.

Иванов посочи, че България е единствената страна, в която няма лицензионен режим за ВиК операторите. Изискванията към качеството на предоставянето на ВиК услугите се налагат от наредби, които обаче не могат да обхванат всички необходими изисквания както в една лицензия, отбеляза той и прогнозира, че няма да могат да бъдат спазени сроковете за приемането на наредбите за регулиране цени на водата и за качеството на ВиК услугите.

Трябва да бъде променена пределната цена на водата, която в момента е 4 процента от месечния доход на домакинствата, а по настояване на Световната банка този процент не трябва да е повече от 2,5 процента, посочи Иван Иванов.

Той очерта и проблемите в сектор топлофикация - неефективност на централите, лошо обслужване, пропуски в управлението, както и монополно положение спрямо клиентите. Трябва да се направят промени в общите условия на топлофикациите и в закона за защита на потребителите, смята Иванов.

При природния газ проблем има при развитие на мрежите - преносна и разпределителна, посочи Иванов. Той подчерта, че липсват стимули за газификация на населението заради сравнително високата цена на природния газ, сравнително ниската цена на електроенергията и високите начални разходи за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Този проблем предстои да бъде решен постепенно като се изградят бъдещите интерконектори със съседните страни и има истинска диверсификация на доставките на газ, смята Иванов.

КЕВР
НЕК
Реформаторски блок
Иван Иванов
По статията работи:

Маринела Арабаджиева