НАЧАЛО » българия

Регулаторните аспекти на газовата и електроенергийна свързаност обсъждат енергийните регулатора на страните от Балканите

В организирания от КЕВР форум участват делегации на регулаторите на Македония, Гърция, Сърбия и Черна гора

fb
3E news
fb
01-03-2018 09:09:00
fb

„Регулаторните органи в енергийните сектори на страните от Балканския полуостров предстои да решават редица ключови въпроси по отношение на газовата свързаност в региона с цел постигане на енергийна сигурност. Тази цел изисква синхронизирането на регулаторните политики и обединяване на усилията на страните от региона посредством обмяна на информация и опит, както и на добри практики“. Това заяви от името на КЕВР членът на Комисията Александър Йорданов на откриването на Регионалната среща на националните енергийни регулаторни органи на страните от Балканския полуостров, която се провежда в гр. Велико Търново.

Александър Йорданов отправи приветствия към форума от името на парламентарната Комисия по енергетика и Министерството на енергетиката, които в изпратените до участниците поздравителни адреси изразяват подкрепата си за всички инициативи, които допринасят за задълбочаване на сътрудничеството между регулаторите от Балканския регион за решаване на общите пред региона предизвикателства.

В рамките на откриването на Регионалната среща представителите на националните регулаторни органи на Македония, Черна гора, Гърция и Сърбия изразиха подкрепата си за инициативата на КЕВР като подходящ формат за дискусии по актуалните въпроси на енергийната сигурност и изразиха увереност, че форумът ще допринесе за изработване на общи позиции по актуални въпроси на регулаторната рамка с цел задълбочаване на трансграничното сътрудничество, създаване на регионален пазар на природен газ и гарантиране сигурността на доставките. От името на местната общинска власт участниците в срещата бяха приветствани от председателя на Общинския съвет в гр. Велико Търново Венцислав Спиридонов, който подчерта, че провежданият в старопрестолния ни град форум на регулаторите е добра основа за установяване на дългосрочно сътрудничество между страните-участнички.

В двудневния форум, който е по инициатива на КЕВР, участват делегации на енергийните регулатори на Македония, Гърция, Сърбия и Черна гора. Българският регулатор е представен на срещата от членовете на КЕВР Александър Йорданов, Евгения Харитонова, Георги Златев, Валентин Петков, както и от експерти от дирекции „Природен газ“ и „Електроенергетика и топлоенергетика“.

Регионалната среща на регулаторите от петте балкански страни продължава на 2 март с презентации, посветени на развитието на националните пазари на природен газ и готовността им в перспектива за участие в общ регионален пазар. Ще бъдат дискутирани актуални въпроси на Инфраструктурната газова свързаност на Балканите в контекста на стратегията за Енергиен съюз на ЕС и по-специално предложенията за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, както и Механизмите за разпределение на капацитет за нови газови междусистемни връзки между държави-членки на ЕС и трети страни. В отделен тематичен панел участниците във форума ще разгледат развитието на проекта IGB за междусистемна газова връзка „Комотини-Стара Загора“ като важна част от изграждането на Южния газов коридор, както и предоляване на рисковете за доставките на природен газ за региона и възможните варианти за действия. В тази връзка ще бъде обсъдено прилагането на общи мерки от страните-участнички, с което да не се допусне срив на доставките и застрашаване на тяхната енергийна сигурност. В рамките на втори тематичен панел участниците за дискутират регулаторните аспекти, свързани с възможностите за обединяване на пазарите на електроенергия в региона на Югоизточна Европа.

КЕВР
газова свързаност на страните от Балканите
електроенергийна свързаност
регулаторни органи на страните от Балканския полуостров
По статията работи:

Маринела Арабаджиева