НАЧАЛО » българия

Райфайзен банк: Отново ръст на БВП с над 3%, инфлацията на плюс за първи път от 3 години

fb
3E news
fb
08-06-2017 09:46:00
fb

БВП на България отново отчита висок растеж с над 3%. В същото време средногодишната инфлация е на положителна територия за първи път от 3 години насам. Това показва месечният икономически обзор на Райфайзенбанк (България) ЕАД с коментар на данните, налични към май.

Анализаторите на банката отчитат, че според експресните оценки на НСИ, през първото тримесечие на 2017 г. БВП се увеличи с 3.4% в реално изражение спрямо същото тримесечие на 2016 г. Неговият най-значителен компонент от страна на търсенето – крайното потребление (87.6% от БВП), нарасна значително - с 4.1% на годишна база. По-малкият компонент – брутното образуване на основен капитал (17.5% от БВП), се сви по-интензивно - с 5.4%. Третият компонент – нетният експорт, беше отрицателен (-5.1% от БВП), като износът нарасна със 7.2% на годишна база през тримесечието, а вносът с 10.6%.  

„През следващите тримесечия очакваният по-бърз ръст на региона ще подкрепи износа. От своя страна, потреблението ще продължи да нараства, а брутното образуване на основен капитал постепенно ще забави спада си, благодарение на постигнатата политическа стабилност след сформирането на правителство и в частност - поради подобрение при усвояването на еврофондове. Като цяло обаче, очакванията ни са, че усвояването на еврофондове през 2017 г. няма да бъде значително. Лихвите по кредитите ще се задържат на ниски нива, а публичните разходи за инвестиции ще бъдат умерени“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Месечната инфлация за април беше положителна - на ниво от 0.7%, като това повлия за преминаването на средногодишната инфлация в положителната област, която за април нарасна до ново ниво от 0.2%. Средногодишната инфлация бе положителна за пръв път от януари 2014 г. насам.

Според паричната статистика на БНБ през март 2017 г. обемът на кредитите към фирми и граждани нарасна отново – общо с 3.3% на годишна база, за шести пореден месец, и достигна 49.5 млрд. лв. При кредитите към фирмите ръстът беше 2.5% до 30.8 млрд. лв., докато при кредитите към домакинствата той бе по-интензивен – 4.7% до 18.8 млрд. лв. Обемът на депозитите на домакинствата и фирмите също очаквано отново нарасна през март - със 7.2% на годишна база, като те достигнаха 61.8 млрд. лв., т.е. бяха 12.3 млрд. лв. над обема на кредитите.

„Динамиката в обемите на кредитите и депозитите през март 2017 г. се осъществи на фона на пълзяща инфлация и стабилизиращи се средни номинални лихви по новите кредити и депозити. При кредитите средната номинална лихва през март бе 5.4% на годишна база, или с 1 пр.п. по-ниска от февруари, докато при депозитите тя запази стойността си от февруари - 0.4% годишно. По този начин лихвеният марж се сви с 0.2 пр.п. спрямо февруари до 5.0 пр.п. Поради инфлацията, от януари до март се наблюдаваха растящи отрицателни реални лихвени проценти по депозитите - за пръв път от началото на 2013 г. насам“, допълни Калчев.

БВП
растеж
инфлация
макроикономически анализ
усвояване ан еврофондовете
износ
кредити
депозити
По статията работи:

Галина Александрова