Разходите на работодателите са скочили с 8%

По предварителни данни на Националния статистически институт, през четвъртото тримесечие на 2016 година общите разходи на работодателите в България за един отработен час от наетите от тях лица нараства с 8,0% спрямо година по-рано, като увеличението в индустрията е с 8,1%, в сектора на услугите - с 9,4 и в строителството - с 2,2 на сто.

По този показател нашата страна се нарежда на четвърто място спрямо останалите членове на Европейския съюз, изпреварена единствено от Румъния, Литва и Латвия, където разходите за труд за един отработен час се повишават съответно с 12,3%, с 10,7% и с 8,1 на сто, според данни на Евростат.

Най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - увеличение с цели 25,5%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 14,3% и в сектора „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 10,7 на сто. В същото време най-слаб ръст на общите разходи за труд е отчете в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - понижение с 1,7%, в "Строителство" - с 2,5% и "Образование" - понижение с 3,0 на сто.

С най-голям ръст са Румъния (12,3%), Литва (10,7%), а Латвия е само с 0,1 процентен пункт преди нас – 8,1%. Сериозно е повишението и в Унгария (6,3%) и в Словения (5,8%). В същото време се отчита спад в Гърция (-0,5%) и Австрия (-0,1%), а в Италия разходите остават без промяна спрямо същия период на предишната година.

Почасовите разходи за труд са нараснали с 1,6% в еврозоната и с 1,7% в целя ЕС през четвъртото тримесечие на 2016 г. на годишна база, сочат още данните. Темпът на растеж се е ускорил леко в еврозоната спрямо третото тримесечие, когато е бил 1,4%, но за сметка на това в ЕС като цяло леко се забавя от 1,8%.

В 28-те страни членки на ЕС през последното тримесечие на миналата година възнагражденията за изработен час са нараснали с 1,8%, а останалите разходи с 1,5%. Общо разходите за труд са се повишили 1,7% в промишлеността, с 3,1% в строителството и с 1,6% в услугите.

Промяна на общите разходи за труд в ЕС през последното тримесечие на 2016

СнимкаКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари