НАЧАЛО » българия

Разделното събиране на лекарства все още трудна мисия

Кметовете на общините са задължени да организират разделното събиране на битови отпадъци, в т.ч. негодните за употреба лекарства от бита.

fb
3E news
fb
30-11-2020 09:15:17
fb

Разделното събиране на лекарства и опаковки от лекарства все още не е практика в домакинствата. Аптеките нямат правно задължение да приемат негодните за употреба лекарствени продукти от бита, съобщиха от Министерството на околната среда и водите на въпрос на 3e-news къде хората да изхвърят лекарствата си.

Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците кметовете на общините са задължени да организират разделното събиране на битови отпадъци, в т.ч. негодните за употреба лекарства от бита. Общинският съвет приема наредба, с която определят конкретните условия и реда за изхвърлянето, разделното събиране, транспортирането и третирането на битови и строителни отпадъци, включително опасни битови отпадъци на своя територия каквито са медицинските. По този начин се дава възможност кметовете сами да определят най-подходящия начин за изпълнение на задълженията си в зависимост от спецификата на региона.

Във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, общинските кметове имат задължение да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, вкл. негодни за употреба лекарства от бита.

Към момента в някои общини (София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Сливен, Стара Загора, Силистра, Русе, Банско и др.) системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, в т.ч. негодни за употреба лекарства, живачни термометри, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и др., включва приемането им в мобилни събирателни пунктове по предварително обявен график, който се публикува на интернет страницата на съответната община.

Съветваме гражданите да проверяват на сайта на общината къде могат да предадат лекарствата от домакинствата, коментират от екоминистерството.

По статията работи:

Рая Лечева