НАЧАЛО » българия

Работодатели и синдикати на протест срещу цените на тока

Протестиращите си искат старата "такса задължение към обществото", пътна карта в енрегетиката и промяна на модела на ценообразуване

fb
3E news
fb
29-07-2015 09:38:00
fb

 Четирите национално представени работодателски организации в България (АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП) с подкрепата на синдикатите (КНСБ и КТ „Подкрепа“) започват протест от 11 часа пред сградата на Министерски съвет.

Протестът на бизнеса и синдикатите е срещу такса „задължение към обществото“ и по-точно за запазване на таксата на старото ниво от 18,93 лв.за Мвтч. Другите искания са за изготвяне на пътна карта за енергетиката с основна цел намаляване на дефицита в системата и промяна на сегашния разходно-покривен модел по който Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя цените на електроенергията.

Припомняме, че в ценовото решение от юни КЕВР определи такса „задължение към обществото“ за бизнеса на ниво от 40,21 лв.за Мвтч. Тежката индустрия получаваше пък възможност за намаляване до 85% на зелената добавка при потребление от 30 Гвтч според Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ.

Заради инициирането на промени от страна на бизнеса и синдикатите в Закона за енергетиката ценовото решение на КЕВР бе отложено с 1 месец.

Бизнесът и синдикатите обаче се оказаха недоволни от промените в енергийния закон. Според тях окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ са силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на цената такса „Задължение към обществото“ ще се запази, смятат работодателите. Промените в Закона за енергетиката няма да намалят дефицита в системата по първоначалните намерения и това ще наложи увеличение на цената на тока, а съответно няма да има намаление и на такса „задължение към обществото“.

Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на такса „Задължение към обществото“, крайната цена ще остане непоносимо висока.

Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане, заявяват в декларацията си национално представителните работодателски организации.

Те напомнят за поетите ангажименти от изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:

• Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;

• Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление;

• Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.

Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките „Задължения към обществото“. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското общество!”Това е изразената в обща декларация позиция на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Национално представителните организации на работодателите се обявяват против узаконения грабеж, кражбите и безхаберието в енергетиката и в подкрепа на дълбока реформа в сектора от страна на правителството. Реформа, която да прекрати категорично узаконяванaтa с години кражба на резултата от нашия труд посредством нормативно завишаване на изкупните цени на електрическата енергия, произвеждана от определени дружества и разхищенията – плащани солидарно от българския бизнес и гражданите.

Над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15 – 20 процентно повишаване на цената на електроенергията.Като пряк резултат от това, над всички български граждани е надвиснала опасността от повишаване на цените на всички стоки и услуги и от загуба на доходи и на работни места! Усилията на четирите национално представителни работодателски организации не доведоха до момента до желаните резултати. Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени. Работодателите се обявяват категорично против планираното поскъпване на цената на електроенергията!

Против това становище обаче се обявиха работодателите в енергетиката, които са част от БТПП, БСК, АИКБ и КРИБ. В разпространената от тях декларация се заявява, че още едно забавяне на ценовото решение на КЕВР ще доведе до неконтролируем дефицит в системата. 

Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че ще обяви новото ценово решение на 31 юли. Освен това е преработена и Наредбата за облекчаване на бизнеса от "зелената добвка", като се предвиждат два прага за облекчение - с 50% при потребление до 10 ГВТч и 85% при 30ГВтч годишно.

Към протеста, който ще се проведе днес се очаква да се присъединят пристанищните работници от БМФ „Порт Бургас“, топлофикациите в Русе и Сливен, работещите от редица предприятия в Стара Загора, Смолян – общо от 29 града в страната.

 

КЕВР
АИКБ
БСК
КРИБ
БТПП
такса задължение към обществото
цени на тока
По статията работи:

Маринела Арабаджиева