НАЧАЛО » българия

Работодателите отново на протест. Искат запазване на старата такса „задължение към обществото“

fb
3E news
fb
23-07-2015 02:56:00
fb

Работодателските организации не харесват промените в Закона за енергетиката, както и вариантът за намаляване на зелената добавка в Наредбата за намаляване на тежестта от ВЕИ. Работодателските организации освен това настояват за приемане на пътна карта за енергетиката и призовават за нов национален протест на 29 юли. Това става ясно от приетата от тях Декларация, разпространена до медиите.

Четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание“, се казва в декларацията.

Припомняме, че по думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, индустриалните производители с потребление до 10 Гвтч годишно ще могат да ползват 50% отстъпка в цената на зелената добавка в такса "задължение към обществото", а тези, които потребяват до 30 Гвтч - 85%. Пред журналисти министърът заяви, че тези прагове са постигнати в резултат на договорката с работодатели и синдикати. 

Старият вариант на таксата "задължение към обществото" за бизнеса бе 18,93 лв. за МВтч, а в новия ценови модел, която трябваше да влезе в сила от 1 юли Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разчете 40,21 лв.за Мвтч. Това пердизвика недоволството на работодателските организации и предизвика безпрецедентен протест от тяхна страна. По-голям по мащабите си протест сега обещават БСК, АИКБ и КРИБ, заради несъгласието си по такса "задължение към обществото".

 В допълнение, в декларациата си работодателите обвиняват депутатите и в защита на интересите на ВЕИ-сектора.

Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите! „, коментират в декларацита си АИКБ, БСК и КРИБ.

Трите работодателски организации се оплакват и от последният вариант на промените в Закона за енергетиката.

Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на цената такса „Задължение към обществото“ ще се запази, смятат работодателите.

Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на такса „Задължение към обществото“, крайната цена ще остане непоносимо висока.

Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане, заявяват в декларацията си национално представителните работодателски организации.

Те напомнят за поетите ангажименти от изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:

Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;

Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление;

Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.

Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките, заявяват още от работодателските организации и заявяват готовността си за протест и защита на интересите си.

Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси, се казва в декларацията, като се твърди, че това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.

Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското общество! Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа! Но този път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите, заключават работодателските организации.

 

Закон за енергетиката
БСК
АИКБ
КРИБ
ВЕИ
работодателски организации
По статията работи:

Маринела Арабаджиева