НАЧАЛО » българия

Пълното обединение на енергийните пазари от региона трябва да стане реалност през 2022 г.

fb
3E news
fb
20-09-2016 05:25:00
fb

Пълното пазарно обединение на енергийните пазари от региона на Югоизточна Европа ще се осъществи до юли 2022 г., когато целите Балкани трябва да станат част от интегрирания електроенергиен пазар. В частност до 2020 г. предстои присъединяване на Гърция, България и Румъния. Това обясни Виктория Поповска, ръководител управление „Електроенергиен пазар“ към Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Предвид въвеждането на пазар в рамките на деня на Българската електроенергийна борса (БНЕБ) ЕСОще модернизира и разшири системата за администриране на пазара и ще разработи нова платформа в БНЕБ. Вече е избран и нов разработчик на системата в ЕСО. Според сключения договор, системата трябва да бъде въведена в експлоатация след тестване до юни 2017 г. Още повече, че през юни следващата година трябва да се приеме и кодекс за балансиране.

Задачите, които операторът си е поставил до края на тази и следващата 2017 г. касаят задълбочаване на двустранното и многостранно сътрудничество с операторите в региона с цел организиране на регион „Югоизточна Европа През 2016 г. се очаква решение на ACER относно предложението на системните оператори за формиране на регионите за координирано изчисляване на преносните способности, обясни Поповска.

Предстои и организиране на регионален център за сигурност в Солун съгласно подписаното многостранно споразумение в рамките на ENSTO-E.

ЕСО и БНЕБ имат готовност да стартират подготовка за реализиране на пазарно обединение съгласно изискванията на Регламент CACM ( Регламент на ЕС от 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването), каза още Поповска в обяснение за готовността за интегриране на българския електроенергиен пазар към европейския.

Поповска се спря и на процеса на либерализация, която от миналата година със старта на електроенергийната борса тече с ускорени темпове.

В момента на пазара излизат основно обекти със стандартизирани товарови профили, като става въпрос общо за 12 669 такива за мрежите и на трите електроразпределителни предприятия. Продажбата по свободно договорени цени в мрежата на електроразпределителните дружества говори за 45,82% на свободен пазар в мрежата на EVN, 40,80% за ЧЕЗ и 43,50% при Енерго-Про.

Бързо се разраства и пазара на крайни клиенти, обясни още Поповска, като даде пример за увеличаване на работните и търговски графици. Намалява и разликата между небалансите, като отрицателните и положителни небаланси в системата се движат в рамките на 3-4%.

Съгласно регистъра на координаторите на балансиращи групи, ЕСО е регистрирал към м. септември 2016 г. 48 са стандартни балансиращи групи, 15 специални групи и 13 комбинирани балансиращи групи.6 са търговските участници на самостоятелно балансиран, от които 2 потребители и 4 производители.

Според регистъра на доставчиците на балансираща енергия, ЕСО е регистрирал към септември 2016 г. 2 такива от първично и вторично регилуране с общо 20 обекта плюс тези на ВЕЦ, ПАВЕЦ на НЕК.

Четири са доставчиците на балансираща енергия от третично регулиране с общо 4 обекта и 15 доставчика на балансираща енергия от студен резерв с 28 обекта.

Базирайки се на данни на компанията Поповска посочи, че от юли 2015 г. са много близки границите на излишък и недостиг на електроенергия. Например за месеците май и юни енергията за регулиране следва много близко линията на небалансите.

През първите месеци износът на електроенергия имаше значителен спад, но вече се доближава до данните за 2015 г. Така например през 2013 г. износът е бил в обем от 6,1 Твтч, през 2014 г. - 9,5 Твтч, а през 2015 г. - 10,5 Твтч. Спрямо 2014 г. обаче спадът е 24%, а спрямо 2015 г. - 15%, стана ясно още от изнесените данни на представителя на ЕСО.

ЕСО
енергийни пазари
интегриране на енергийните пазари
По статията работи:

Маринела Арабаджиева