НАЧАЛО » българия

Проф. дтн инж. Николай Вълканов е преизбран за председател на Управителния съветна БМГК

Д-р инж. Боряна Манолова бе избрана за член на УС на Българската минно-геоложката камара

fb
3E news
fb
01-06-2020 09:06:11

Общото отчетно-изборно събрание преизбра проф. дтн инж. Николай Вълканов за председател на Управителния съвет на на членовете на Българската минно-геоложка камара (БМГК) на 29 май 2020 г. в София. Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, бе избрана за член на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара (БМГК) сдружението.

 „За мен е изключителна чест да получа подкрепата на членовете на Българската минно-геоложка камара. Siemens България винаги е бил доверен партньор на минната индустрия у нас, работейки в тясно сътрудничество с компаниите от бранша и предоставяйки им достъп до най-съвременните и екологични технологии на пазара – коментира главният изпълнителен директор на Siemens България. – С  БМГК споделяме общи ценности, така че с радост ще работя за осъществяването на основните цели на камарата – да насърчава и популяризира добрите практики, да съдейства за устойчиво и екологично развитие на минното дело, както и да работи за повишаване имиджа на българския минно-добивен бранш в страната и в чужбина“.

В Общото събрание участваха делегати от 55 компании-членове на камарата, които преизбраха проф. дтн инж. Николай Вълканов за председател на Управителния съвет.

Д-р инж. Боряна Манолова е и заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), член на на УС на Българския форум на бизнес-лидерите (БФБЛ) и председател на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ).

Николай Вълканов
Бжоряна Манолова
Общо отчетно-изборно събрание
БМГК
Българската минно-геоложка камара
По статията работи:

3E news