НАЧАЛО » българия

Проф. Атанас Тасев: Ценовият модел в енергетиката е еволюционен и справедлив

Този ценови модел дава възможност да бъдат върнати в енергетиката 180 млн.лв. на годишна база и се ликвидира тарифния дефицит

fb
3E news
fb
23-06-2015 01:22:00
fb

"Проблемът, по отношение на ценовият модел в енергетиката възникна поради това, че вече в разстояние на няколко правителства проблемите и по-специално ценообразуването в енергетиката бяха поставени на платформата на един остър политически сблъсък, поради което бяха нарушени елементарни икономически пропорции". Това заяви в интервю за радио "Фкус" енергийният експерт проф. Атанас Тасев.
"Сега с това решение да се върне проблемът при законодателя означава, че той се връща там, където е създаден. Така че този, който го е породил, той трябва и да го реши, но всъщност в момента става въпрос за едно отлагателно решение, което може да стане само със законодателна промяна, защото съгласно съществуващата нормативна уредба, и законови постановки в Закон за енергетиката ценовият период в регулирания сектор е от 1 юли текущата година до 1 юли следващата година. Отлагането на вземането на окончателното решение на КЕВР може да стане само на тази база", смята проф Тасев.
По думите му този ценови модел е еволюционен и продължава ценовия модел, който беше показан по време на служебното правителство на Марин Райков.
Знаете, че най-тежкият дефицит в енергетиката е тарифният дефицит, който е системен, и който ако не бъде ликвидиран до края на преференциалния период на действия на договорите за задължително изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източниците, от т.нар. американски централи, когенерации и прочие, общо взето ще бъде 13-14 милиарда. Това е една значителна сума, която в сравнение с КТБ, това са няколко КТБ, условно казано в нарицателния смисъл.
Така че с този модел е постигнато равновесие, още повече е въведена справедливост, защото до този момент ние като битови потребители плащаме това „задължение към обществото“, което включва разходите, направени за задължителното изкупуване на енергия от преференциалните централи, е 49,96 лева, т.е. 50 лева, докато бизнесът понасяше тегло в размер на 18,23 лева.
В момента е изравнена позицията на участниците, още повече че битът към индустрията е горе-долу 50/50 от гледна точка на консумация на енергия крайно потребление, допълни експертът.
При този ценови модел, според проф. Тасев първо се ликвидира тарифния дефицит към момента. Тоест оттук нататък той няма да се натрупва, каза той.
Още повече, с този ценови модел е дадена възможност да бъдат върнати в енергетиката 180 милиона на годишна база, които ще покриват частично този дефицит, който официално по данни на НЕК към 31 декември 2014 г. е 3 милиарда и 453 милиона, каза проф.Атанас Тасев, като допълни, че така се поставя много добро начало.
Проблемът с индустриалните потребители според него е възникнал "понеже бяха „изненадани“ с ценовото изменение в средата на финансовата година и то значително, затова те реагираха остро". "Иначе те не реагираха, когато в разстояние на повече от половина година с около 300% получаваха по-ниска цена на електроенергията, нито намалиха цените на услугите, нито цените на стоките, така че в момента, според мен, безпрецедентно се оказва един безпрецедентен натиск", припомни експертът.
Той окачестви реакцията на работодателите срещу правителството като безпрецедентна. "Аз досега толкова години съм живял в тази държава, за първи път виждам работодателите, индустрията така остро да реагира срещу правителството. За мен това е безпрецедентно, но като че ли ще се отиде към някакъв компромис. До какво ще доведе компромисът? Веднага мога да ви кажа, че ако тези 40 лева и 21 стотинки за бизнеса чрез диференциран подход, т.е. част от предприятията ще получават на по-ниска цена, ще носят по-малка тежест от „задължението към обществото“, то при 29 лева, ако средно се получи, то тези 180 милиона няма да влязат в енергетиката, което означава, че няма да бъде ликвидиран този натрупан досега дефицит".
Проф. Тасев дава и отговор как да се излезе от ситуацията. "Аз си направих труда да задействам и да направя динамичен модел за ценообразуване, който официално е предложен от регулатора, и се оказа, че ако средно годишно за следващите 3 или 4 години с около 4,5% се вдига тази добавка „задължение към обществото“, то този дълг ще бъде покрит в следващите 4 години, примерно, което означава, че енергетиката ще излезе на пазарна позиция само след 3-4 години. Затова за мен това спиране и обсъждане не е чак толкова конструктивно, но очевидно ще се стигне до компромисния вариант да бъдат въведени диференцираните цени, и да не се състои ликвидацията на старите дефицити в НЕК, поне в рамките на 1 година".
Проф. Атанас Тасев смята също така, че има основание за съмнение за разходите за ВЕИ сектора.

Той е категоричен, че трябва много внимателно да се пипа и по отношение на 10% съкращаване на административните разходи.,""Вижте, крайно време е да се отнасяме към хората, които работят в енергетиката, специално държавния сектор с уважение, защото това, че нашият ток не мига, това че нашият ток го има непрекъснато, и е с характеристики, които са на нивото на европейските стандарти, е заслуга на едно огромно число високо квалифицирани специалисти. В момента, в когато започне да им намалявате заплатите, те ще излязат в частния сектор, и така или иначе държавната енергетика е превърната от политиците в буфер. Ето вижте, всички негативи се трупат в НЕК, трупат се в централите, не се правят съответните инвестиции. Тук много внимателно трябва да се пипа да не се прекрачи границата на еластичност. Това вече веднъж е правено, но както виждате , от всички предприети до сега мерки, общо взето нещата не се подобряват. Значи, по-кардиналните мерки може да има там, където има действителни нарушения, където наистина са записани по-голям обем инвестиции, които формулират по-висока цена, а не са извършени, и там, където има директен криминал" каза експертът.

По думите на проф. Тасев очевидно ще бъде намерен модел, баланс, "но във всички случаи мерките по съвкупност няма да ликвидират дефицита в енергетиката. Затова аз предлагам вече от няколко години тази мярка, и не само аз, вече и други колеги започнаха да предлагат. Ние вече сме имали такава ситуация в 2002 година, когато трябваше с 50 и няколко процента да бъде вдигната цената на тока, за да получи пазарна експозиция, и тогава за тригодишен период постепенно беше вдигната цената. Тогава обаче имаше една много малка, но съществена подробност – това, че икономиката работеше. Както виждате тук това, което изчислявам и то е елементарно, 4-5% не са чак толкова сериозни, разтеглени във времето те постигат ефекта, няма да натоварят. Освен това, с вдигането на цената на електроенергията, вие активирате вече търсенето на икономически ефективните решения, вие активирате мерките за енергоспестяване, така че този ръст на цената ще стимулира промяната на културата на нашето поведение в този сектор. Ние не можем да се задържаме на нивото на 19 век като отношение към един доста скъп енергиен ресурс, който между другото не е и национален. Ние внасяме значителна част от първичните енергоресурси, а те както е известно, общо взето имат силни борсови колебания, и в основната си част тенденцията е ръст нагоре".

ток
цени
ценови модел
проф. Атанас Тасев
НЕК
тарифен дефицит
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева