НАЧАЛО » българия

Проучване: Масово предприемачите виждат развитието си в чужбина

Малка част от тях обаче са направили реални стъпки в тази посока

fb
3E news
fb
13-05-2014 02:07:00
fb

Голяма част от предприемачите (28%) виждат развитието си в чужбина. Една от причините е, че българският пазар няма голяма платежоспособност, съобщи Светослав Билярски, председател на Българската франчайз асоциация и управител на franchising.bg. Той цитира непредставително изследване сред 600 предприемачи, участвали в изложения и конференции, организирани от асоциацията. В събота и неделя ще се проведе петото издание на изложението Franchising Expo 2014 и съпътстващата го конференция нови бизнес идеи в НДК. На следващо място е развитието в интернет, а на трето място бизнесът вижда перспективи за развитието си в България. 

От една страна покупателната способност на българина не е голяма, от друга пък хората, които искат да вземат франчайз също не са платежоспособни, за да си го позволят. Въобще закупуването на ноу-хау не е сред водещите за българския бизнес. Преди пет години когато станеше въпрос за финансовата част при отдаването на наш обект на франчайз, за което изискваме първоначален капитал от 40 000 лева съм получавал отговор: „Като хванем едно дърво, ще ти дам едни 40 000 лева”, коментира Георги Минчев, основател и собственик на сладкарници „Неделя”. В момента обаче българските предприемачи  разбират, че за ноу-хау и опит трябва да се плати, а това им спестява и много трудности при създаването на нов бизнес, обясни Минчев. Изборът за закупуване на франчайз почти винаги е печеливш, смята бизнесменът.

Макар стабилният ръст всяка година на предприемачите, които решават да отдават бизнеса си на франчайз още сравнително малка част едва 14% смятат, че това е вариант за разразстването им в чужбина. Все още голямата част, около 60% биха открили свое представителство в чужбина. На второ място биха потърсили дистрибутор на своите продукти, на трето място биха потърсили местен партньор и едва на последно място биха отдали бзинеса си на франчайз.

Една от най-големите пречки за разрастването в чужбина е непознаването на хора, с които да работят на чуждия пазар, което е по-лесно решим проблем в сранвнение с липсата на капитали, коментира Билярски.

„Аз много искам да отида в чужбина, но не съм предприел реални стъпки. Ами време е да ги предприемете.  Ние ще ви помогнем да предприемете реалните стъпки”, допълни той. Това е ролята на изложението да срещне различни бизнеси от много страни и да направи връзката между бизнеса и хората, които биха искали да използват нечие ноу хау чрез франчайз вместо да създават собствен бизнес.

На въпрос къде виждат най-голям потенциал за развитие предприемачите отговарят, че виждат надежда в развитие на нови продукти и услуги отколкото в нови форми на реклама. Обяснението тук е отново в слабата покупателна способност на българина. Предприемачите са на мнение, че колкото и пъти да рекламираш, да предложиш даден продукт това едва ли ще стимулира човек да си го купи, когато няма нужните доходи.

Изследването откроява една позитивна тенденция, според която все по-малко хора мрънкат, че срещат административни пречки и се сблъскват с липсата на правна защита.

И докато в изследването през 2013 г. направихме извода, че предприемачеството се оформи като алтернатива на емиграция, тази година хората посочват възможността за емиграция, на разпространение на бизнеса, анализира данните проф. д-р Кристиан Банков - директор на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания към НБУ.

Но предприемачеството в България не работи или изостава спрямо предприемачеството в Европа и в САЩ. Възможността за емиграция и разрастване на бизнеса в чужбина се разглежда в една все още нездрава бизнес среда. Потенциалът з аразвитие в чужбина съществува, но на въпроса какво направихте конкретно, отговорът е, все още нищо. Очевидно има все още много затруднения и спънки, които се коренят и в разбиранията на предприемачите. Трудно се преодолява вкоренения модел за колективните нагласи на българина още от турсното робство, които му пречат да бъде предприемчив. Глобализацията научи някои хора, но като цяло непредпримчивостта е една от най-характерните черти за българина. Новите бизнес идеи трябва да бъдат подпомогнати и да бъдат превърнати в рутинен процес, смята професорът. Сред пречките за реализиране на добрите идеи са и ниската покупателна способност, некомпетентните служители, за жалост университетите не фигурират в списъка на бизнеса за институции, които дават добри идеи.

Възможностите за развитие чрез франчайзинг се посочват на последно място, а всъщност това е една от най-добрите алтернативи за разпространение на един бизнес модел, смята Банков.

Над 200 фирми у нас вече продават бизнеса си на франчайз. Това неминуемо означава, че и все повече предприемачи предпочитат да вземат бизнес на франчайз, който е с разпознаваема марка и може да доведе до по-бързи приходи. Обикновено между 3-9% са приходите, които удържат франчайзодателите на своите нови партньори. Това обикновено е добър подход, защото спестява плащането на данъци от франчайзонаемателя, които обикновено са 1/3 от започването на всеки нов бизнес, уточниха от Българската франчайз асоциация. Всяка година между 10-30% се увеличават фирмите на франчайз.

Няма нищо по-добро от добрия опит, за който все още малко фирми плащат, обясни собственикът на сладкарници „Неделя”  Георги Минчев. Опитът е доказал, че взаимоучителната метода на баба Неделя е най-работеща. Според нея всеки бъдещ партньор трябва да премине през всички работни места в съответния бизнес.

Един вече наложен интелектуален труд какъвто е примера с „Неделя” гарантира почти успех, смята Минчев. Това е най-бързия начин за преодоляване на разликите между развитите страни и българската икономика, твърди предприемачът.

Сравнително ниският стартови капитал и различните възможности за избор, които дава марката „Рефан” разпростряха комапнията на три континента, посочи Явор Генев, мениджър маркетинг и реклама на най-голямата българска франчайз верига. Инвестицията да е ниска, но не и дотолкова че да попречи на визията на марката, а от друга страна възможности за избор на опаковки, на грамажи на различните парфюми, твърде широка гама дадоха възможност да направим 100 обекта у нас и вече над 300 обекта в чужбина в 33 страни.

 

 

франчайз
бизнес
проучване
сладкарници Неделя
Рефан
Светослав Билярски
Георги Минчев
Кристиан Банков
Явор Генев
По статията работи: