Промяна в Закона за енергетиката ще ограничава злоупотреби с преференциалните цени за когенерациите

В администрацията на Народното събрание е внесено предложение за промяна в Закона за енергетиката по отношение на преференциалните цени за производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство, използващи топлинната енергия за оранжерии.

Предложението за промяна е за чл. 30, ал. 4, като след думата „използват“ се добавя „не по-малко от 70 на сто от“, пишат вносителите.

В мотивите се посочва, че предложението създава точен критерий, въз основа на който да бъдат преценявани производителите с оглед тяхното изключване от разпоредбата на този текст от Закона за енергетиката. „В тази връзка изменението цели прецизиране на разпоредбата, респективно създаване на яснота и сигурност при нейното прилагане“, пишат в мотивите си вносителите.

Предложението означава, че при осъществяване на промените, производителите, визирани в съответната законова разпоредба ще трябва да използват не по-малко от 70% от топлинната енергия. В частност става въпрос за собствениците на оранжерии, тоест за тези производители на енергия по комбиниран начин, които използват енергията за производство на земеделски продукти.

Целта е ограничаване на злоупотребите с преференциалните цени при комбинираното производство, за затваряне на т.нар. „вратички“ в закона. Това стана ясно от обяснение на председателя на комисията за енергетика към Народното събрание Делян Добрев по време на първото й заседание. Въпросът бе повдигнат първо от страна на БФИЕК в лицето на Константин Стаменов след анализ на предложението за повишение на цена „задължение към обществото“.

Заобикалянето на правилата води до повишаване на добавката за задължения към обществото както за битовите, така и за небитовите потребители, обясни от своя страна председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, който също присъства на заседанието.

Както обясни пред журналисти след края на заседанието Добрев, целта е максимално бърза промяна в Закона за енергетиката, тъй като датата за определяне на цената на електроенергията през новия регулаторен период наближава (30 юни).

Срещу идеята за ограничения обаче се обяви депутатът от ДПС Рамадан Аталай, който постави въпроса защо са определени точно 70 % от топлинната енергия, като наблегна, че още няма подготвени документи и аргументи за промяната.

Предложението за промяна идва заради сигнали за некоректност от страна на редица предприятия, деклариращи производство на високоефективна енергия по комбиниран начин.

 

Текстът сега гласи :

(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 на производители, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари