НАЧАЛО » българия

Иван Иванов: Промените в Закона за енергетиката би трябвало да доведат до намаляване на цената на тока

fb
3E news
fb
08-07-2015 01:21:00
fb

Внесените промени в закона за енергетиката би трябвало да  доведат до намаляване на предварително предложените в  проекторешението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)  цени на електроенергията, коментира пред журналисти  председателят регулатора Иван Иванов.

Ако има движение на цените в сравнение с предложеното от нас решение, то ще е в посока надолу. Ние като регулатор не само ще оценим направените предложения, но и за нас би било много  добре, ако се реализира понижение на цената,  заяви той.

Иван Иванов отказа да коментира предложенията за изменения и допълнения в Закона за енергетиката, докато не бъдат  приети и изрази очакване да бъде поканен от депутатите при обсъждането. Председателят на КЕВР за пореден път подчерта, че ценовото проекторешение на регулатора за цени на тока е осигурило  равнопоставеност между всички потребители на електрическа енергия и нито от правителството, нито от енергийния сектор е имало критики към решението. То е  предизвикало единствено реакция за търсене на вътрешни резерви,  които да позволят намаляване на цените.  Иван Иванов беше категоричен, че не може да продължи да съществува неравнопоставеност в цените между регулиран и свободен пазар,  защото предстои въвеждане на енергийната борса и пълно  либерализиране на пазара на електроенергия. Той предупреди, че при неравнопоставеност съществува възможност за изкривяване на пазара. 

 Ако бъдат спазени сроковете, обявени от председателя на  комисията по енергетика Делян Добрев, промените да бъдат приети  до 22 юли и публикувани в Държавен вестник на 24 юли, КЕВР ще  работи, ако трябва и денонощно, но до края на юли ще обяви 
ценовото решение и се надявам то да бъде в интерес на всички потребители, заяви Иван Иванов. 

 Късно вечерта на 7 юли предложенията за промени в Закона за  енергетиката бяха внесени от депутати от ГЕРБ и ще бъдат  разгледани утре на извънредно съвместно заседание на комисиите по енергетика и комисията за наблюдение дейността на КЕВР. 

Промените предвиждат създаване на Фонд "Сигурност на  електроенергийната система", в който ще бъдат събирани вноски от всички предприятия, производители на енергия в размер на 5% от ежемесечните приходи от продадена електроенергия без ДДС. До 5-то число всеки месец производителите ще трябва да  подават данни за произведената от тях електроенергия, а вноските ще се внасят до 15-то число всеки месец. Фондът ще трябва да  компенсира недостига на обществения доставчик за изкупуване на  енергията от производителите на ВЕИ, когенерациите и двете американски централи. Фондът ще се управлява от седемчленен управителен съвет. Във Фонда ще се събират и средства от продажбата на емисии въглероден диоксид. Устройството и дейността на фонда, както  и разходването и контрола на средствата в него ще бъдат определени от Наредба, която ще изготви Министерският съвет. 

Промените предвиждат още общественият доставчик да изкупува енергия от ВЕИ по преференциална цена само до размера на нетното специфично  производство, определено с ценовото решение на КЕВР, а  останалото количество зелена енергия - по цена за балансиращ  пазар. КЕВР ще може също така да определи индивидуални цени за  ВЕИ производители, при които има констатирано разминаване между  реалните инвестиционни разходи и декларираните.

 

КЕВР
промени в закона за енергетиката
обществен доставчик
ВЕИ
НЕК
Иван Иванов
По статията работи:

Маринела Арабаджиева