НАЧАЛО » българия

Производството на ток намалява с 12,68% за първите 7 месеца на 2016 г.

fb
3E news
fb
02-08-2016 04:43:00
fb

Производството на електроенергия за периода 1 януари 2016 г. - 31 юли 2016 г. намалява с 12,68 на сто спрямо същия период на 2015 г. Ако през първите седем месеца на 2015 г. производството на ток е възлизало на 29 128 109 MWh, то за същия период на настоящата година спада до 25 435 355 MWh, сочат данните от оперативната справка за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор.

В сравнение с предходните периоди, потреблението се покачва леко, но отново остава отрицателно в сравнение с миналата година. Според данните, спадът за първите седем месеца на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. е минус 2,16 процента. За сравнение през миналата година потреблението от 1 януари до 31 юли е било 22 559 867 MWh, а тази година спада до 22 071 570 MWh.

Износът на ток също продължава да остава в минусовите диапазони, въпреки лекото подобрение на данните в сравнение с публикуваните данни на ЕСО за предходните периоди – минус 48,79 на сто. През първите 7 месеца на 2016 г. то е в обем от едва 3 363 785 MWh, при 6 568 242 MWh за същия период на 2015 г.

Участието на базовите централи също намалява – с минус 9,72 на сто. Спадът при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа е 8,11 процента. Както и в предходните оперативни справки и при настоящата най-голямо е понижението при участието на вятърните електроцентрали (-15,56%), докато производството от фотоволтаичните централи се увеличава с 1,10%, а от биомаса – с 19,77 %.

Спадът на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите 7 месеца на 2016 г. също продължава (-2,20%), въпреки че има леко подобрение в данните. И при тези показатели най-голям е спадът от участието на вятърните електроцентрали в разпределителната мрежа – минус 13,56%. За сметка на това увеличението на електроенергията от биомаса в разпределителната мрежа достига 59,82 %. Ако през първите 7 месеца на 2015 г. участието на биомасата в разпределителната мрежа е било едва 53 566 MWh, то през настоящия период на 2016 г. вече достига 85 609 MWh.

За пореден период показателите за ВЕЦ също са отрицателни. За сравнение, през 7-те месеца на 2015 г. производството от ВЕЦ е било в обем от 4 508 256 MWh, като през сравнявания период намалява до 3 113 187 MWh или минус 30,94 процента, става още ясно от данните на ЕСО.

 

производство на ток
потребление на ток
ВЕИ
ВЕЦ
биомаса
електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева