НАЧАЛО » българия

Производството, потреблението и износа на ток продължават да са с отрицателни стойности

fb
3E news
fb
24-08-2016 01:30:00
fb

Производството на електроенергия бележи спад от 12,44 на сто за периода 1 януари 2016 г. - 28 август 2016 г., спрямо 1 януари 2015 г. - 28 август 2015 г., сочат оперативните данни за енергийния баланс. Ако за посочения период на миналата година производството е възлизало на 31 932 625 MWh, то сега спада до 27 960 736 MWh, става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В сравнение с по-ранния отчет на ЕСО се забелязва леко подобрение по почти всички показатели, макар че продължават да преобладават отрицателните стойности, както в производството, така и при потреблението, ВЕИ, износа и ВЕЦ-овете.

Потреблението на ток за първите близо осем месеца продължава да намалява – от 24 572 482 MWh през януари – август 2015 г. до 24 055 009 MWh през почти осемте месеца на 2016 г. Спадът е минус 2,11%.

Износът на електроенергия отбелязва спад от минус 46,93%. За сравнение, ако през времето 1 януари 2015 г. - 28 август 2015 г. износът на електроенергия от България е бил в обем от 7 369 143 MWh, то през същия период на тази година той е едва 3 905 727 MWh.

Участието на базовите централи остава както и преди отрицателно – минус 9,83 на сто и се запазва на това ниво и в сравнение с отчитаните периоди от системния оператор.

Спадът на ВЕИ в преносната мрежа е също горе-долу устойчиво, но се забелязва леко подобрение в сравнение с по-рано отчитаните периоди. Така например, ако през посочения по-горе период на 2015 г. ВЕИ в преносната мрежа са участвали с 818 755 MWh, то през тази година количеството е 756 409 MWh или минус 7,61%. За пореден отчетен период най-голямо е намалението на вятърните централи – минус 14,79%. Участието на електроенергията от фотоволтаични централи (+1,31%) и от биомаса (+ 16,68%) е положително.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава също да намалява. Въпреки подобряването на тенденциите, то отново е минус 1,48%, като и тук основното понижение се дължи на слабото представяне на вятърната енергия – минус 12,60%. За сметка на това участието на биомасата в разпределителната мрежа за първите почти осем месеца на тази година се увеличава с 57,12 на сто, в сравнение със същия период на 2015 г., става ясно още от данните на ЕСО.

Леко подобрение, спрямо по-рано отчетения период до началото на август тази година, се наблюдава при участието на Водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че продължава да е минус 29,94%. Ако през времето 1 януари – 28 август 2015 г. производството на ток от ВЕЦ-овете е било в обем от 4 734 278 MWh, то през същия период на 2016 г. е 3 316 893 MWh.

 

 

 

 

 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева